Awyrolwyr Ifanc – Symud ymlaen
DYDD LLUN
Oed 11-15

5,30-7.00pm

Mae sesiynau yn £15 yr un ond rhaid eu harchebu fesul tymor neu hanner tymor ymlaen llaw.

Hwn yw ein dosbarth arobryn i bobl ifanc. Gan ganolbwyntio ar nifer o ddisgyblaethau awyrol – gan gynnwys trapeze, rhaff/sidanau a sling/hamoc – ry’n ni hefyd yn annog ein myfyrwyr i weithio’n greadigol yn yr awyr; dod o hyd i’w harddull eu hunain o fewn syrcas, tra’n cynyddu eu lefel sgiliau.

Ry’n ni’n gofyn i fyfyrwyr weithio mewn pâr partner am y tymor, gan rannu darn o offer gyda dim ond un person arall.

Mae’r dosbarth hwn yn llawn ar hyn o bryd. Fel arfer trwy wahoddiad myfyrwyr SBB ifanc cyfredol y mae cael lle ar y cwrs hwn, ond ry’n ni hefyd yn croesawu awyrolwyr ifanc profiadol eraill sydd â sail gadarn mewn defnyddio offer bar a fertigol. Os hoffech ymuno â’n rhestr aros, neu wybod mwy e-bostiwch tîm Syrcas Byd Bychan os gwelwch yn dda admin@smallworld.org.uk