Awyrolwyr Ifanc – Dechreuwyr
DYDD LLUN
Oed 11-15
Wythnosol yn ystod tymhorau ysgol
4 – 5.15pm

Mae’r sesiynau yn £12.50 yr un ond rhaid eu harchebu mewn bloc fesul tymor neu hanner tymor ymlaen llaw.

Dosbarth awyrol cymysg yn canolbwyntio ar offer gwahanol bob wythnos gan gynnwys trapeze, rhaff/sidanau a sling/hamoc yn ystod y tymor. Bydd y myfyrwyr yn dysgu ymarferion cynhesu sy’n benodol i syrcas, ymarferion a dilyniannau byr yn yr awyr. Mewn amgylchedd diogel a hamddenol, byddwn hefyd yn edrych ar ansawdd symud a pherfformio.

Dyma ddosbarth i ddechreuwyr felly nid oes angen profiad, er bod peth ymwybyddiaeth o’r corff yn fanteisiol e.e. dawns/ dringo/ gymnasteg / ioga

Mae’r dosbarth hwn yn llawn ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach neu roi eich enw ar y rhestr aros, e-bostiwch Syrcas Byd Bychan ar admin@smallworld.org.uk. Os y’ch chi’n ymuno â’r rhestr aros, os gwelwch yn dda gadewch eich enw, dyddiad geni a rhif ffôn cyswllt fel y gallwn gysylltu â chi yn gyflym pan fydd lle ar gael.