Events

Dugout

A gyflwynir gan Adventure Travel Film Night 

Mae’r ffilm yn dilyn Benjamin Sadd (gwneuthurwr ffilm) a James Trundle (artist) wrth iddyn nhw deithio i Amazon yr Ecwador i adeiladu canŵ o ddim, yna fynd ar eu pen eu hunain drwy’r goedwig law. Mae’r daith yn adeiladu ar eu degawd o gyfeillgarwch mewn amgylchedd unig a heriol yn aml, gan roi prawf ar eu perthynas wrth iddyn nhw ymdrechu i ddelio gydag amodau a chymhlethdodau y materion sydd ynghlwm â’r rhan yma o Goedwig Law yr Amazon.

 

Ffilmiau Teithio Antur yn cyflwyno

Drysau a bar yn agor 6.30yh

Man with a Pram
Cyfarwyddwr: Mikael Strandberg
58 munud
Mae tad, ei ferch Dana (2 flwydd oed mewn pram) a chynorthwywraig Saesneg, Georgia, yn dechrau cerdded 750 km o un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr (Moss Side) i un o’r cyfoethocaf (Palas Buckingham, Llundain). Mae teithio wastad wedi bod yn ffordd i Mikael chwilio am, a deall, ystyr bywyd. Mae’n ceisio deall pam ddigwyddodd Brexit a pam fod banciau bwyd yn tyfu’n gyflym. Tra’n ymweld ag un o’r ysgolion bonedd drutaf yn y byd, mae’n pendroni pam nad oes digon o fwyd gan lawer i bara un diwrnod.

Man With a Camel, Expedition Yemen, 126 Degrees in the Shade
Director: Mikael Strandberg
58 mins
“You´ll die. Or get kidnapped by Al Qaeda. What you want to do is impossible!”
Gyda newyddiadurwr o Sweden, Tanya Holm, Kensington y Camel a’r Bedus (rhai o drigolion hynaf Arabia) fe deithiodd Mikael drwy un o anialdiroedd poethaf y ddaear. Wnaethon nhw ddim cwrdd ag unrhyw derfysgwyr, eithafwyr crefyddol a chafodd neb eu lladd. Wnaethon nhw ddim teimlo unrhyw fraw difrifol hyd yn oed. Beth wnaethon nhw ddarganfod yn ystod y daith anturus hon i ddod o hyd i’r Arabia go iawn, oedd gwlad yn y Dwyrain Canol sy’n dra gwahanol i’r un sy’n cael ei phortreadu gan gyfryngau’r byd.
Mynediad i’r ddwy ffilm
£5
£1 tâl aelodaeth un tro

 

Clwb Ffilm Teithio Antur yn cyflwyno Anturiaethau C90

Drysau a bar yn agored o 6.30yh

Yn 2011, fe bostiodd Ed March ei fotobeic bychan iawn i ochor arall y byd a’i fwriad oedd ei reidio gartre. Doedd dim cynllun, dim sgript, dim criw wrth gefn a neb i ddweud wrtho pa mor ddwl oedd y syniad.

Dros yr 8 mis nesaf, fe deithiodd Ed a’i fotobeic hoff o’r enw Ninety drwy 17 o wledydd gan gynnwys Malaysia, Thailand, India ac Iran. Yn Fietnam, fe feddwodd yn shils gyda hen fenyw fach ac yn Bangkok roedd yna glychau priodas. Ble fydd e’n cysgu heno? Beth sy’n digwydd pan y’ch chi’n llwgwrwobrwyo siop arfau yn Cambodia gyda £200? A allwch chi gyrraedd Gwersyll Gwaelod Everest mewn pâr o dreinyrs? Mae’r rhain i gyd yn gwestiynau nad oedd Ed yn gwybod bod angen eu gofyn. Darganfyddwch pa fath o le yw’r byd gydag Ed a’i wên fawr, beic bach a chyllideb llai fyth

£5
Aelodaeth £1
Llun: Adi Gilbert

Janapar presented by the Adventure Travel Film Club

bar a drysau’n agor am 6.30yh

Mae Tom Allen, sy’n 23 oed, yn barod am yrfa 9 tan 5 ym myd TG. Ond y trwbwl yw, ‘dyw e’n methu help pendroni a oes mwy i fywyd. Er ei ddiffyg profiad, mae Tom yn seiclo a gwersylla ei ffordd o gwmpas y byd, gan ddod ar draws cast llachar o ffrindiau a gelynion. Mae’r siwrne yn mynd ar drywydd eitha’ annisgwyl pan mae e’n cwympo mewn cariad â Tenny, merch ewn o dras Iran-Armenaidd. Pan mae ei rhieni yn ei gwahardd hi rhag ei ddilyn e ar y lôn fawr agored, mae Tom yn wynebu penbleth: aros gyda Tenny neu barhau â’i antur ar ei ben ei hun?

aelodaeth: £1 (tâl un tro)