Events

Rainbow Girls

Rainbow Girls yw criw cyd-weithiol o ysgrifenwyr caneuon, offerynwyr aml-ddoniog, lleiswyr a phobl Califfornia sydd wedi treulio’r 5 mlynedd ddiwethaf yn teithio Ewrop a’r UD fel band roc a rôl – dyna yw Rainbow Girls. Yn ddiweddar fe ddychwelon nhw at eu gwreiddiau mwy gwerinol ac mae’r triawd newydd yn teithio i’r DU yr hydref hwn gyda Erin Chapin, Caitlin Gowdey a Vanessa May. Bydd y Rainbow Girls yn perfformio dwy set hardd sy’n cyfleu eu harmonïau cyfoethog, eu caneuon oesol a sain eneidiol, blŵs eu canu.

Mwynhewch fwyd a difyrrwch yn steil y cabaret. Archebwch ford ac ymunwch â ni am swper bendigedig ar ddechrau’r noson.

‘Mae’r Rainbow Girls yn rhywbeth hollol unigryw a chryn dipyn yn fwy amrywiol na band nodweddiadol…lleisiau sy’n swnio weithiau mwy fel Carolina Chocolate Drops na merched mwyn arfordir Califfornia; ar adegau eraill yn beltio riffs jazz, yna’n newid gêr a symud i arddull marwnad Canu Gwlad.’

Phil Busse, the Source Weekly

rainbowgirlsmusic.com

£10 | £17.50 i gynnwys swper

 

Cerddoriaeth er mwyn Hedfan

gyda

The Hatstand Collective

Jimmy Laser and the Vaporising Frogs

Theo Burn

 

£7 | £6 gostyngol

Mynediad yn cynnwys Gweithdy Sgiliau Syrcas AM DDIM 6.30 – 7.30

Bandiau ar y llwyfan o 7.30 tan yn hwyr

 

Mae Theatr Byd Bychan yn berffaith o ran siâp ar gyfer hedfan! Ry’n ni’n codi arian er mwyn rigio’r adeilad yn barod ar gyfer theatr gorfforol yn yr awyr. Ry’n ni eisiau i bobl o bob oed elwa o hyfforddiant rhyddhaol mewn sgiliau trapeze, corde lisse a sidanau. Gadewch i’ch dychymyg fynd yn rhydd a chefnogwch ni os gwelwch yn dda yn ein digwyddiadau Hel arian i Hedfan.