Events

MaDCaff

Mae MaDCaff yn ddigwyddiad caffi agored gwych sy’n arddangos talentau cerddorion lleol a dawnswyr sydd yn, neu wedi, dioddef o salwch meddwl. Pwrpas MaDCaff yw darparu gofod diogel i bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl i rannu eu storiau, sgiliau a thalentau.
Manylion cyswllt a dolen i MaDCaff arlein yma…

MaDCaff on Facebook facebook.com/MADCaff

Contact Miranda for more information mirandajanebetts72@yahoo.co.uk
madcaff.wordpress.com

Pure Joy Conscious Dance Party

Mwyhewch noson o Biodanza, system o hunan-ddatblygiad sy’n defnyddio cerddoriaeth, symud a theimladau positif i ddyfnhau hunanymwybyddiaeth. Bydd DJ Shanna Mandira yn chwarae setiau eclectig o blethiad llon o gerddoriaeth byd. Mae parth ymlacio a chlustogau yn Nheml Cariad Shanna. Bydd y Cafe Bwyd Amrwd yn gwerthu danteithion blasus a smŵddis i gynnal eich ynni. Bydd Sally a Mike yn cyflwyno eu bath gong a sain enwog i ddiweddu’r nosweth. Dewch â’ch matiau ioga, blancedi a sbarcleri.

Tocynnau: £20 | £15 unwaged

ARCHEBU: Shanna 01994 419 304