Events

Public Consultation

Theatr Byd Bychan
Public Consultation
Dydd Wener 8 Chwefror

Mae Theatr Byd Bychan yn cynnal dwy sesiwn ymgynghori cyhoeddus yn Theatr Byd Bychan ar 8 Chwefror. Gyda’r stiwdio newydd wedi’i chwblhau,thwf Syrcas Byd Bychan yn gyfleuster bywiog a thryddydd Parêd Llusernau Enfawr llwyddiannus yn 2018, maent am wybod sut ydynt yn ei wneud a pha ddatblygiadau yn y dyfodol y byddai’r gymuned yn hoffi eu gweld.

Sesiwn 1: 12.30 i 2.30 yp, bydd cinio syml yn cael ei ddarparu
Sesiwn 2: 5.30 tan 7.30 yh, bydd tê a chacen a bydd y bar ar agor

Dewch i rhannu eich syniadau, eich sylwadau ac adborth. Bydd eich mewnbwn yn helpi’r Theatr i lywio gwaith a chyllid ar gyfer y dyfodol. Rhowch wbod iddynt os ydych yn bwriadu dod ar 01239 615 952

Diolch.

The Real Junk Food Project Cardigan

Swper am 6yh
JUST EAT IT Stori am wastraff bwyd
Dangosiad ffilm am 7.30yh

Mae Prosiect Bwyd Sbwriel Go Iawn Aberteifi yn eich gwahodd i swper a dangosiad o ffilm sy’n taflu goleuni ar wastraff bwyd. Ry’n ni’n dwlu ar fwyd. Ry’n ni’n awchu am raglenni coginio di-ri ar y teledu, am gylchgronau byd bwyd a blogiau bwyd a byta, felly pam ein bod yn taflu 50% o’n bwyd i’r sbwriel? Dewch â meddwl agored a boliau gwag. Darganfyddwch realiti gwastraff bwyd y byd, tra’n ceisio gweithio ynghyd i fod yn rhan o’r datrysiad.

Talwch yn ôl eich Teimlade (mynediad a swper)

Noson Sgrîn Agored

Ry’n ni’n cynnig cy e cyntaf i’r felin i wneuthurwyr f lm arddangos eu gwaith, gan roi ffenest i amrywiaeth o dalent a chreadigrwydd. Croeso i bawb: artistiaid proffesiynol,
gwneuthurwyr ffilm amatur/ animeiddwyr neu aelodau o’r gymuned sydd â stori i’w dweud. Ry’n ni’n disgwyl sgrinio rhyw 5 f lm fer neu fwy, fydd yn cael eu gweld rhag blaen gan GWRANDO i sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod hyd at 15 munud o hyd (wedi eu fformatio ar gyfer chwaraeydd DVD neu fel mp4).

aelodaeth: £1 (tâl un tro)

GWRANDO