Events

Public Consultation

Theatr Byd Bychan
Public Consultation
Dydd Wener 8 Chwefror

Mae Theatr Byd Bychan yn cynnal dwy sesiwn ymgynghori cyhoeddus yn Theatr Byd Bychan ar 8 Chwefror. Gyda’r stiwdio newydd wedi’i chwblhau,thwf Syrcas Byd Bychan yn gyfleuster bywiog a thryddydd Parêd Llusernau Enfawr llwyddiannus yn 2018, maent am wybod sut ydynt yn ei wneud a pha ddatblygiadau yn y dyfodol y byddai’r gymuned yn hoffi eu gweld.

Sesiwn 1: 12.30 i 2.30 yp, bydd cinio syml yn cael ei ddarparu
Sesiwn 2: 5.30 tan 7.30 yh, bydd tê a chacen a bydd y bar ar agor

Dewch i rhannu eich syniadau, eich sylwadau ac adborth. Bydd eich mewnbwn yn helpi’r Theatr i lywio gwaith a chyllid ar gyfer y dyfodol. Rhowch wbod iddynt os ydych yn bwriadu dod ar 01239 615 952

Diolch.