Events

Cabaret Gŵyl y Banc ar gyfer y Llwyfan Digidol

Mae Theatr Byd Bychan yn eich gwahodd i’r ail mewn cyfres o gabarets ar-lein, gan groesawu ffrindiau, perfformwyr a cherddorion i’r Llwyfan Digidol ar nos Wener 28/5/21 am 8pm. Mwynhewch gymysgedd eclectig wedi ei ffrydio’n fyw dan ofal gan Beyond Compere (eich gwestai digidol byw rhyngweithiol) ynghyd â diddanwch penigamp a ffilmiwyd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad hwn.

Ry’n ni’n croesawu nôl Seriously Good Magic (Tom Luddington) sy’n hwylio’n hamddenol ar fwrdd y ‘Noctiluca’ yn yr Ynysoedd Dedwydd. Yna, mewn ymddangosiad prin, mae’r Sinkoplaters rhyfedd o ecsentrig yn mynd y filltir ychwanegol gyda’u hymdrech i lanhau’n drylwyr er mwyn cadw’r gynulleidfa rithwir yn ddiogel. Bydd Hannah Darby a Emma Stevens yn cyflwyno eu perfformiad awyrol à la mode o’r dyddiau gynt, gan herio disgyrchiant a phlymio drwy’r awyr. Cewch eich cludo i seddau rhithwir yn y rhes flaen (a croeso i chi ddod â’ch hufen ia eich hunan).

Estynnwn groeso cynnes eto i’r Chalk Outlines, criw codi’r to sain pres Ska, Roc a Rôl gorllewin Cymru. Mae nhw’n dod ynghyd wedi blwyddyn ar wahân i chwarae deunydd gwreiddiol a chodi’r ynni. Felly plygiwch y seinyddion yna i mewn, a byddwch yn ddigidol barod. Mae’r tocynnau ar werth ar-lein £8/£10. Beth am rannu’r newyddion hwn gyda ffrindiau er mwyn dod at eich gilydd am noson mas rithwir? Tocynnau ar werth ar-lein smallworld.org.uk

 

Rainbow Girls

Rainbow Girls yw criw cyd-weithiol o ysgrifenwyr caneuon, offerynwyr aml-ddoniog, lleiswyr a phobl Califfornia sydd wedi treulio’r 5 mlynedd ddiwethaf yn teithio Ewrop a’r UD fel band roc a rôl – dyna yw Rainbow Girls. Yn ddiweddar fe ddychwelon nhw at eu gwreiddiau mwy gwerinol ac mae’r triawd newydd yn teithio i’r DU yr hydref hwn gyda Erin Chapin, Caitlin Gowdey a Vanessa May. Bydd y Rainbow Girls yn perfformio dwy set hardd sy’n cyfleu eu harmonïau cyfoethog, eu caneuon oesol a sain eneidiol, blŵs eu canu.

Mwynhewch fwyd a difyrrwch yn steil y cabaret. Archebwch ford ac ymunwch â ni am swper bendigedig ar ddechrau’r noson.

‘Mae’r Rainbow Girls yn rhywbeth hollol unigryw a chryn dipyn yn fwy amrywiol na band nodweddiadol…lleisiau sy’n swnio weithiau mwy fel Carolina Chocolate Drops na merched mwyn arfordir Califfornia; ar adegau eraill yn beltio riffs jazz, yna’n newid gêr a symud i arddull marwnad Canu Gwlad.’

Phil Busse, the Source Weekly

rainbowgirlsmusic.com

£10 | £17.50 i gynnwys swper

 

Ystlumod-del

Ry’n ni’n mynd â’n gweithdy gwneud gwisgoedd Calan Gaeaf enwog i Fathry, a bydd hwn yn cloi gyda sioe ffasiwn ffantastig i deulu a ffrindiau. Dewch â digonedd
o frwdfrydedd a syniadau wrth i ni eich trawsffur o yn gynllunydd haute couture y dyfodol ar gyfer parêd meddal ysbryd y nos. Byddwch yn barod i roi cynnig ar golur macabre, creu gwisgoedd die ig a strytian yn falch.

Croeso i rieni a ffrindiau i sioe ffasiwn Calan Gaeaf am 3yp (£2).

Please bring a packed lunch. ar gyfer oedran 6 – 16.

Supported by Refreshing North Pembrokeshire.

CatLogo2_websitePrint