Events

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Public Consultation

Theatr Byd Bychan
Public Consultation
Dydd Wener 8 Chwefror

Mae Theatr Byd Bychan yn cynnal dwy sesiwn ymgynghori cyhoeddus yn Theatr Byd Bychan ar 8 Chwefror. Gyda’r stiwdio newydd wedi’i chwblhau,thwf Syrcas Byd Bychan yn gyfleuster bywiog a thryddydd Parêd Llusernau Enfawr llwyddiannus yn 2018, maent am wybod sut ydynt yn ei wneud a pha ddatblygiadau yn y dyfodol y byddai’r gymuned yn hoffi eu gweld.

Sesiwn 1: 12.30 i 2.30 yp, bydd cinio syml yn cael ei ddarparu
Sesiwn 2: 5.30 tan 7.30 yh, bydd tê a chacen a bydd y bar ar agor

Dewch i rhannu eich syniadau, eich sylwadau ac adborth. Bydd eich mewnbwn yn helpi’r Theatr i lywio gwaith a chyllid ar gyfer y dyfodol. Rhowch wbod iddynt os ydych yn bwriadu dod ar 01239 615 952

Diolch.

Mae Eich Stori Chi Yma

Croeso nôl i ddosbarthiadau Maya gyda gweithdy newydd a chyffrous yn ei phortffolio.

Cewch eich tywys drwy broses o greu llyfr celf trwy ddefnyddio geiriau a ‘ddarganfyddwyd’, brawddegau a delweddau parod.

Crëwch stori newydd a phersonol; o’ch bywyd chi, o stori rhywun arall, o chwedl  plentyndod i eiriau haniaethol gyda ffocws ar y ddelwedd. Fe ddysgwch am collage, sgiliau llyfrau pop-yp a sut i wneud drysau bach sy’n agor ar fydoedd eraill. Dim angen profiad blaenorol.

Addas i oed 14+.

Darperir deunyddiau/offer ond mae croeso i chi ddod â’ch delweddau eich hun – fel sganiau o luniau neu luniau o gylchgronau. Dechreuwch gasglu nawr…

Archebwch gyda Maya yn clocktowerartstudio@gmail.com neu ffoniwch 17891036776
£24 | £20 gostyngiad

untitled:holyhiatus11

movement practitioner: Maura Hazelden
artist filmmaker: Jacob Whittaker

4pm – 10.15pm

Mae’r digwyddiad perfformiol hwn dros chwech awr yn archwilio sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, gan ddefnyddio ail-adrodd cymal o symudiad a chân o’r 13eg ganrif a ddatblygwyd gan Lou Laurens. Bydd untitled 11 yn defnyddio 10 mlynedd o haenau o recordio i greu sain-lun unigryw. Dewch i weld, i fod yn bresennol o fewn y gofod sy’n cael ei greu. Defnyddiwch y gofod ar gyfer myfyrio, gweddïo, dwys ystyried. Efallai bydd pobl sy’n defnyddio symudiad fel ffordd o fyfyrio neu weddïo yn dewis symud o gwmpas yn hytrach nag eistedd. Efallai mai hwn fydd y tro olaf i untitled: holy hiatus ddigwydd yn y fformat hwn.

entry by donation | mynediad trwy rodd

untitled-holyhiatus.blogspot.co.uk

 

Ida Wenøe and Gareth Bonello

Doors open at 8pm

We’re delighted to announce that Ida Wenøe and Gareth Bonello (The Gentle Good) are performing at Small World Theatre on Easter Sunday.

Ida is an indie-folk artist of the highest calibre. Her music has tinges of Americana and a Nordic inflection and a thing of great beauty. 2016 saw a whistle-stop 7-day introductory UK tour that showcased her genuinely unique talent as a solo artist for the first time. She’s had radio plays from BBC6 Music’s Tom Ravenscroft and Gideon Coe.

“… a childlike fragility that makes the songs sound like whimsical folk for fairy tales with a sinister undertow. Her voice – weary but cute, with the power to cut through – is perfect; she sounds like the young narrator of her own magical-malevolent fantasies…” The Guardian

The music from her debut album has just been picked for Danish TV documentary “De Smukke Piger” and the latest nomination for the Danish Folk Awards in the ‘Songwriter Of The Year’ category.

Ida is being accompanied by Gareth Bonello, AKA The Gentle Good. Gareth is influenced by traditional music and folklore of Wales, along with a myriad of sources from all over the world. Gareth creates timeless folk music in both English and Welsh and is described by Americana UK as

“…pure and beautiful, soaring and verdant”

Check their websites and book your tickets for a special holiday performance.

www.idawenoe.com
www.thegentlegood.com

Gareth (The Gentle Good) is playing a solo set before the main performance

Diwrnod Gwybodaeth Deddf Hawliau Dynol

On Wednesday 19th October Clynfyw Care Farm is holding an event at Small World Theatre, Cardigan, relating to changes that the Government is planning to make to The Human Rights Act.

Since the Second World War, The Human Rights Act has been a vital tool that supports and protects us all. The proposed changes will have an impact on our whole society.

In 2015, the Daily Telegraph published an open letter signed by 163 organisations, which called on “those with power to respect human rights laws”. The organisations represented people from across the UK including carers, disabled people and children, professional bodies like the British Medical Association and Royal College of Nursing, and local councils. The letter called on “those with power to reflect on the meaningful, often quiet, ways human rights make a difference for people in their everyday lives.”

‘There are pros and cons to every argument,’ said Clynfyw’s Jim Bowen. ‘In this event we present both sides, with speakers explaining what the Act is, how it has helped to protect us as a society and how it might evolve in the future.’

Speakers have been invited from the Welsh Conservatives and also the British Institute of Human Rights. Each will explain how they believe the Human Rights Act should be used to protect and develop our country as a whole, and whether changes are needed at all.

The Human Rights Act is of great relevance to us all. It is especially important to everyone in Social Care as there are significant rights and duties that everyone should know about. Everyone is welcome. There will also be a free soup and rolls for lunch for all attendees. Please come and please let us know if you can.

More information: 01239 841236

Jim.clynfyw@gmail.com

Ar lafar p’nawn Sadwrn

Ry’n ni’n estyn gwahoddiad i chi gyfarfod, gwrando a siarad eich barn mewn awyrgylch groesawgar, ddiddos yn y digwyddiad poblogaidd hwn o’r gair llafar, dan arweiniad yr artist Eleanor Shaw. Mwynhewch wrando ar artistiaid yn archwilio’r ‘gair llafar’ yn greadigol. Dyma gy e ardderchog hefyd i rannu’ch gwaith a chyfarfod â phobl newydd. Os y’ch chi’n chwedleua, barddoni, rapio, yn canu geiriau neu’n gwneud f lmiau, e-bostiwch ni i logi’ch cyfnod i gy wyno. Croeso i bob oedran a chefndir.

llogi lle ar y llawr: eleanorshaw10@gmail.com