Events

Moving Bodies | Empty Spaces

Exploring Freedom through Dance Improvisation

Cyfle i ddod i gysylltiad â Kirstie Simson a’i diddordeb angerddol ym mhrofiad rhyddhaol dawns, byr-fyfyrio ac archwilio natur rhyddid. Dychmygwch beth fyddai ein perthynas â dawns pe na byddai gyda ni syniadau blaenorol am sut y dylai’r corff symudol edrych neu deimlo. Mae cyfranogwyr yn gweithio y tu hwnt i hualau disgwyliadau diwylliannol a rhwystrau eraill. Byddan nhw’n dathlu symud gan ddefnyddio dulliau mae Kirstie wedi eu datblygu dros 35 mlynedd o ddysgu byr-fyfyrio dawns.
Addas i oed 15+. Nodir bod rhaid i bawb o dan 18 mynychu’r gweithdy gydag oedolyn cyfrifol. Awgrymir bod peth profiad o waith symud yn ddefnyddiol ond nid yn hollol angenrheidiol.

BIOGRAPHY
KIRSTIE SIMSON has been a continuous explosion in the contemporary dance
scene, bringing audiences into contact with the vitality of pure creation in moment after moment of virtuoso improvisation. Called ‘a force of nature’ by the New York Times, she is an award-winning dancer and teacher who has ‘immeasurably enriched and expanded the boundaries of New Dance’ according to Time Out Magazine, London.

Kirstie is an excellent teacher, a captivating performer and a leading light in the field of Dance Improvisation. She is a professor at the University of Illinois, and continues to teach and perform all over the world.

Clownio Drwyn wrth Drwyn

Cyflwr o fod yn chwareus yw clownio sy’n ein cysylltu â’r profiad o fod yn blentyn, yn naïf a bregus. Yn baradocsaidd, ry’n ni’n tyfu, dysgu ac ymgryfhau trwy ail-gysylltu â’r hyn sydd yn ein gwneud yn fwyaf bregus. Nid techneg sydd wrth wraidd y dull yma o glownio (fel triciau, jôcs a rwtînau) ond taith bersonol tuag at ddarganfod ffordd unigryw’r unigolyn o fod yn glown, trwy wrando a bod yn agored – sydd yn sgiliau hanfodol ar gyfer pob math o fynegiant creadigol beth bynnag . Dim ond pan fyddwn yn gadael fynd o’n rheolaeth dros bethau y cawn ein synnu gan ddyfnder yr hyn sy’n cael ei ddatgelu i ni.

Dewch am benwythnos o adael fynd a theimlo’n rhydd. Grŵp o 12 yn unig.

ARCHEBWCH wyneb yn wyneb yn y Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda – Mawrth-Gwener 10yb-4.30yp. Diolch

£120 y person trwy arian neu siec. Ar agor i bobl 18+ oed.
nosetonose. info/ uk

MaDCaff

Mae MaDCaff yn ddigwyddiad caffi agored gwych sy’n arddangos talentau cerddorion lleol a dawnswyr sydd yn, neu wedi, dioddef o salwch meddwl. Pwrpas MaDCaff yw darparu gofod diogel i bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl i rannu eu storiau, sgiliau a thalentau.
Manylion cyswllt a dolen i MaDCaff arlein yma…

MaDCaff on Facebook facebook.com/MADCaff

Contact Miranda for more information mirandajanebetts72@yahoo.co.uk
madcaff.wordpress.com