Events

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Gweithdy Bore Pypedau Cysgod yn Hwlffordd

Ymunwch â Theatr Byd Bychan yn y Lab ar gyfer Gweithdy Pypedau Cysgod ar ddydd Sul Mai 28ain o 10.30yb – 12.30yp. Byddwch yn gweithio gyda gwneuthurwyr pypedau crefftus a pherfformwyr i greu a thrin eich pypedau cysgod eich hunan, a’u defnyddio mewn perfformiad byr-fyfyr cryno fydd yn edrych ar ddelweddau o Hwlffordd nawr ac yn y dyfodol.

Bydd y gweithdai yn cydweddu â pherfformiad Theatr Byd Bychan o ‘Lightning Path | Llwybr Mellt’, sef perfformiad theatr bypedau i’r teulu yng Nghanolfan Picton ar Fehefin 3 am 7yh. Cefnogir y gweithdy hwn gan Grŵp Trawsnewid Tref Hwlffordd a Chyngor Celfyddydau Cymru. Addas i bob oed a gallu.

MAX 25 PLACES so please book soon!

Venue: Workshop: 28 May 2017, 2pm – 4pm
The Lab (formerly Ocky White Travel)
Riverside
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 2AL
FREE ENTRY

Please use this link to book tickets to see Lightning Path at Picton Centre 3 June, 7pm BOOK TICKETS

Please book your FREE workshop places through Small World Theatre’s website. We will pass on your booking information to Transition Haverfordwest. Please print a copy of the email PayPal sends you to confirm your booking to present to a member of staff. Suitable for all ages and abilities.

This event has been organised by The Lab Haverfordwest – an initiative of Confluence, a creative collaboration between PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Pembrokeshire County Council and Transition Haverfordwest. The project aims to devise and test new and imaginative ways of working in Haverfordwest that will bring the community together to inspire and shape the process of urban planning, design and regeneration.

Ystlumod-del

Ry’n ni’n mynd â’n gweithdy gwneud gwisgoedd Calan Gaeaf enwog i Fathry, a bydd hwn yn cloi gyda sioe ffasiwn ffantastig i deulu a ffrindiau. Dewch â digonedd
o frwdfrydedd a syniadau wrth i ni eich trawsffur o yn gynllunydd haute couture y dyfodol ar gyfer parêd meddal ysbryd y nos. Byddwch yn barod i roi cynnig ar golur macabre, creu gwisgoedd die ig a strytian yn falch.

Croeso i rieni a ffrindiau i sioe ffasiwn Calan Gaeaf am 3yp (£2).

Please bring a packed lunch. ar gyfer oedran 6 – 16.

Supported by Refreshing North Pembrokeshire.

CatLogo2_websitePrint