Events

Dugout

A gyflwynir gan Adventure Travel Film Night 

Mae’r ffilm yn dilyn Benjamin Sadd (gwneuthurwr ffilm) a James Trundle (artist) wrth iddyn nhw deithio i Amazon yr Ecwador i adeiladu canŵ o ddim, yna fynd ar eu pen eu hunain drwy’r goedwig law. Mae’r daith yn adeiladu ar eu degawd o gyfeillgarwch mewn amgylchedd unig a heriol yn aml, gan roi prawf ar eu perthynas wrth iddyn nhw ymdrechu i ddelio gydag amodau a chymhlethdodau y materion sydd ynghlwm â’r rhan yma o Goedwig Law yr Amazon.

 

Ffilmiau Teithio Antur yn cyflwyno

Drysau a bar yn agor 6.30yh

Man with a Pram
Cyfarwyddwr: Mikael Strandberg
58 munud
Mae tad, ei ferch Dana (2 flwydd oed mewn pram) a chynorthwywraig Saesneg, Georgia, yn dechrau cerdded 750 km o un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr (Moss Side) i un o’r cyfoethocaf (Palas Buckingham, Llundain). Mae teithio wastad wedi bod yn ffordd i Mikael chwilio am, a deall, ystyr bywyd. Mae’n ceisio deall pam ddigwyddodd Brexit a pam fod banciau bwyd yn tyfu’n gyflym. Tra’n ymweld ag un o’r ysgolion bonedd drutaf yn y byd, mae’n pendroni pam nad oes digon o fwyd gan lawer i bara un diwrnod.

Man With a Camel, Expedition Yemen, 126 Degrees in the Shade
Director: Mikael Strandberg
58 mins
“You´ll die. Or get kidnapped by Al Qaeda. What you want to do is impossible!”
Gyda newyddiadurwr o Sweden, Tanya Holm, Kensington y Camel a’r Bedus (rhai o drigolion hynaf Arabia) fe deithiodd Mikael drwy un o anialdiroedd poethaf y ddaear. Wnaethon nhw ddim cwrdd ag unrhyw derfysgwyr, eithafwyr crefyddol a chafodd neb eu lladd. Wnaethon nhw ddim teimlo unrhyw fraw difrifol hyd yn oed. Beth wnaethon nhw ddarganfod yn ystod y daith anturus hon i ddod o hyd i’r Arabia go iawn, oedd gwlad yn y Dwyrain Canol sy’n dra gwahanol i’r un sy’n cael ei phortreadu gan gyfryngau’r byd.
Mynediad i’r ddwy ffilm
£5
£1 tâl aelodaeth un tro

 

Clwb Ffilm Teithio Antur yn cyflwyno Anturiaethau C90

Drysau a bar yn agored o 6.30yh

Yn 2011, fe bostiodd Ed March ei fotobeic bychan iawn i ochor arall y byd a’i fwriad oedd ei reidio gartre. Doedd dim cynllun, dim sgript, dim criw wrth gefn a neb i ddweud wrtho pa mor ddwl oedd y syniad.

Dros yr 8 mis nesaf, fe deithiodd Ed a’i fotobeic hoff o’r enw Ninety drwy 17 o wledydd gan gynnwys Malaysia, Thailand, India ac Iran. Yn Fietnam, fe feddwodd yn shils gyda hen fenyw fach ac yn Bangkok roedd yna glychau priodas. Ble fydd e’n cysgu heno? Beth sy’n digwydd pan y’ch chi’n llwgwrwobrwyo siop arfau yn Cambodia gyda £200? A allwch chi gyrraedd Gwersyll Gwaelod Everest mewn pâr o dreinyrs? Mae’r rhain i gyd yn gwestiynau nad oedd Ed yn gwybod bod angen eu gofyn. Darganfyddwch pa fath o le yw’r byd gydag Ed a’i wên fawr, beic bach a chyllideb llai fyth

£5
Aelodaeth £1
Llun: Adi Gilbert

JNANI

UPDATE: we have released more tickets. Although we have taken the maximum number of food orders, we have limited seats available to watch the film. Please book ahead online or call the office on 01239 615952. Thank you!

Ffilm ddogfen sy’n taflu goleuni yw JNANI am fywyd y doethwr mawr o’r India, Sri Bhagavan Ramana Maharshi – i lawer, y doethwr distaw. Fe ddywedir bod y ffilm hon yn ddigwyddiad arwyddocaol sy’n gallu newid bywyd y rhai sy’n ei gwylio a’i bod yn ddrws i ddarganfyddiad ysbrydol. Trwy waith sinematograffeg hardd, mae’r ffilm yn ein tywys trwy fywyd a dysgeidiaeth Ramana Maharshi, y dyn y mae llawer yn ei ystyried fel meistr ysbrydol mwyaf y cyfnod modern. Am lawer o’r 20ed ganrif, anrhydeddwyd bryn cysegredig enwog Arunchala gan ei bresenoldeb. Mae’r ffilm arbennig hon yn hanfodol i bawb sy’n ymddiddori mewn gwir ysbrydolrwydd.

This truly marvelous movie is a ‘must’ for all those interested in true spirituality.

Food served at 6pm
Film screening 7pm
A personal account and introduction by Dr Prem Kumar 6.45pm
After the film there will be a Q&A

BOOKING
Dr Prem has graciously decided to offer food before the film for up to 70 people. It is important that you book ahead! This delicious supper will be cooked by Louise Cook (AKA Breathing Space an integrative yoga class at Small World Theatre).

There is no charge for supper or the film screening.
Donations on the night go to Small World Theatre.

For more details about Dr Prem and the St Davids Wellbeing Centre, please visit stdavidswellbeing.co.uk

Shadow World (15 TBC)

Director/ Cyfarwyddwr: Johan Grimonprez
Starring/ Yn cyflwyno: Andrew Feinstein, David Leigh, Helen Garlick
USA, 2016, 1’ 30”

yn cyflwyno gan Wales One World Film Festival 2017
wowfilmfestival.com

Golwg ddeifiol, di-flewyn ar dafod ar y fasnach arfau fyd-eang, y symiau enfawr o arian sy’n cael eu creu a’r llwgwrwobrwyo mae hyn yn ei olygu. Mae yma gyfweliadau hynod ddiddorol yn datgelu realiti sioclyd rôl ganolog Prydain yn y fasnach fudr hon sy’n cyfri elw mewn biliynau o bunnoedd a cholledion yn ôl bywydau pobl. Wedi ei seilio ar lyfr Andrew Feinstein, sydd wedi ei ganmol ledled y byd, dyma ffilm sy’n arbennig o dda am gyflwyno gwybodaeth ac yna dangos y canlyniadau. Mae wedi ei golygu yn eithriadol o sgilgar ac mae’n llawn clipiau perthnasol i daflu goleuni ar y cyfan, gan blethu ynghyd linynnau y stori fyd-eang nes creu achos cryf yn erbyn y rhai sy’n euog. Y gobaith yw os y gwnewn ni ddeall beth sydd wir yn digwydd dan ein trwynau, fe welwn ni drwy’r arswyd a chreu dyfodol gwell.

“ . . . superb, gut-punching exploration of the global arms trade is the sort of catalyst to energize politically-minded viewers.” Variety

Winner of the Best Documentary Award Edinburgh International Film Festival

Mwy of gwybodaeth wowfilmfestival.com

The Real Junk Food Project Cardigan

Swper am 6yh
JUST EAT IT Stori am wastraff bwyd
Dangosiad ffilm am 7.30yh

Mae Prosiect Bwyd Sbwriel Go Iawn Aberteifi yn eich gwahodd i swper a dangosiad o ffilm sy’n taflu goleuni ar wastraff bwyd. Ry’n ni’n dwlu ar fwyd. Ry’n ni’n awchu am raglenni coginio di-ri ar y teledu, am gylchgronau byd bwyd a blogiau bwyd a byta, felly pam ein bod yn taflu 50% o’n bwyd i’r sbwriel? Dewch â meddwl agored a boliau gwag. Darganfyddwch realiti gwastraff bwyd y byd, tra’n ceisio gweithio ynghyd i fod yn rhan o’r datrysiad.

Talwch yn ôl eich Teimlade (mynediad a swper)

Janapar presented by the Adventure Travel Film Club

bar a drysau’n agor am 6.30yh

Mae Tom Allen, sy’n 23 oed, yn barod am yrfa 9 tan 5 ym myd TG. Ond y trwbwl yw, ‘dyw e’n methu help pendroni a oes mwy i fywyd. Er ei ddiffyg profiad, mae Tom yn seiclo a gwersylla ei ffordd o gwmpas y byd, gan ddod ar draws cast llachar o ffrindiau a gelynion. Mae’r siwrne yn mynd ar drywydd eitha’ annisgwyl pan mae e’n cwympo mewn cariad â Tenny, merch ewn o dras Iran-Armenaidd. Pan mae ei rhieni yn ei gwahardd hi rhag ei ddilyn e ar y lôn fawr agored, mae Tom yn wynebu penbleth: aros gyda Tenny neu barhau â’i antur ar ei ben ei hun?

aelodaeth: £1 (tâl un tro)

Noson Sgrîn Agored

Ry’n ni’n cynnig cy e cyntaf i’r felin i wneuthurwyr f lm arddangos eu gwaith, gan roi ffenest i amrywiaeth o dalent a chreadigrwydd. Croeso i bawb: artistiaid proffesiynol,
gwneuthurwyr ffilm amatur/ animeiddwyr neu aelodau o’r gymuned sydd â stori i’w dweud. Ry’n ni’n disgwyl sgrinio rhyw 5 f lm fer neu fwy, fydd yn cael eu gweld rhag blaen gan GWRANDO i sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod hyd at 15 munud o hyd (wedi eu fformatio ar gyfer chwaraeydd DVD neu fel mp4).

aelodaeth: £1 (tâl un tro)

GWRANDO