Events

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Calan Gaeaf: Bwganod yn y Castell!

Taith tywys arswydus o amgylch garddiau Castell Aberteifi!

Calan Gaeaf yma rydym wedi gwahodd Theatr Bydd Bychan i ymuno gyda ni i greu profiad hollol wahanol, yn cynnwys sbort gyda pherfformwyr ac effeithiau arbennig ac arswydus. Cerddwch ar hyd y llwybr dirgel newydd yma a fydd yn llawn golygfeydd dychrynllus i wneud i’ch esgyrn grynu! Dewch yn eich gwisg Calan Gaeaf! Bydd dewis o ddanteithion Calan Gaeaf, bwyd a diodydd ar ddiwedd eich taith.

Gall aelodau archebu tocynnau trwy’r app ar Ddydd Llun 4ydd Hydref 2021 a’r cyhoedd ar Ddydd Mercher 6ed Hydref 2021 trwy’r gwefan yma.

Fydd y llwybr ar agor 6yp – 9yp 29 – 31 Hydref 2021 – rhaid archebu tocynnau cyn dod. Mae un tocyn £5 yn darpar fynediad i un person. Mae’r tocyn yn caniatáu un daith o amgylch y llwybr. Fydd y daith yn tywys ac yn dechrau ar yr amser a dewiswyd pan rydych yn archebu’r tocyn. Mae yna 25 tocyn ar gael am bob amser cychwyn heb unrhyw gyfangiadau ar grŵp / swigen deuluol go fod y llwybr tu allan. Bydd y llwybr yn cymryd rhyw 15 i 20 munud i gwblhau. Mae’r holl lwybr tu allan heb unrhyw ddarn dan do, felly gwisgwch ddillad addas. Os mae’r tywydd yn hynod o wael fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo ac arian yn cael i dalu nôl (heb gynnwys y ‘booking fee’). Mae’r llwybr wedi cynllunio i fod ychydig yn ofnus ond mewn ffasiwn sydd yn addas i’r holl deulu.

 

Archebwch docynnau nawr

eventbrite.co.uk

Taith Llusernau Agor Yr Egin, Caerfyrddin

I ddathlu agor Canolfan S4C Yr Egin mi fydd pythefnos o weithgareddau amrywiol o’r 22 Hydref i 3 Tachwedd. Un o’r dathliadau cyffrous ar y thema goleuni ac egni fydd taith llusernau o Rhodfa Santes Catrin, sydd yng nghanol tref hynafol Caerfyrddin i fyny Heol y Coleg i’r Egin ei hun. Mae’r Egin yn ddatblygiad arloesol, yn ganolfan a fydd yn sbarduno syniadau a chysylltiadau, yn bair creadigol ac yn feithrinfa ar gyfer ymarferwyr ac entrepreneuriaid. Dyma gyfle i’r gymuned gyfan o’r ieuengaf i’r hynaf gymryd rhan a chynnau fflam creadigrwydd mewn digwyddiad arbennig i danio cyfnod newydd i Gaerfyrddin, Sir Gâr, gorllewin Cymru a’r genedl gyfan.

Lantern Making Workshops
Saturdays – 13 and 20 October, 2018 | 10:00 – 15:00
Prezzo, St Catherine’s Walk, Carmarthen

A fantastic chance to take part in one of the many exciting celebrations to mark the opening of Canolfan S4C Yr Egin. In a fun and free workshop run by Small World Theatre, there will be an opportunity for everyone to make their own pyramid lantern, ready for the Parade on the 25 October in Carmarthen.

There’s a maximum of 30 places on each workshop, please book today so that you don’t miss out. This link takes you straight to the booking site on behalf of Enjoy!

ARCHEBU 13 Hydref tocyn.cymru

ARCHEBU 20 Hydref tocyn.cymru

Canolfan greadigol, digidol a diwylliannol gyda phencadlys S4C yn ganolog.  Yn sbarduno syniadau a chysylltiadau wrth feithrin talentau a rhannu adnoddau. Dewch draw i brofi gweithdy, perfformiad, sgwrs neu galwch heibio’r caffi am flas o Sir Gâr. Yn agor Hydref 2018. Canolfan S4C Yr Egin : Yn tanio egni creadigol Cymru.

helo@yregin.cymru

Parêd Llusernau Anferthol Aberteifi

Ymunwch â pharêd llusernau mawreddog drwy strydoedd Aberteifi, a dewch i sioe wefreiddiol min nos sy’n diweddu gydag arddangosfa o dân gwyllt ar nos Wener Rhagfyr 9 o 7 – 8yh.

Gobeithio bydd pawb wedi cael cyfle i wneud llusern yn un o Weithdai Gwneud Llusernau Theatr Byd Bychan ym mis Hydref a Tachwedd. Os na, peidiwch poeni, ond dewch i ymuno gyda phawb ta beth. Bydd siopau niferus Aberteifi ar agor ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain y parêd o Pendre Arts i Gei’r Tywysog Siarl lle bydd arddangosfa wefreiddiol o dân gwyllt am 8yh.

Bydd thema’r parêd yn ymwneud â’r Eisteddfod gyntaf. Bydd digon o ysbrydoliaeth o du addurniadau’r Nadolig hefyd. Dychmygwch gyfuniad o delynau a sêr gyda chlychau a beirdd…bydd yna rai llusernau anferthol ac os byddwch wedi gwneud eich llusern eich hunan, cewch fynd â hi gyda chi wedi’r parêd yn barod ar gyfer y Nadolig.

Byddwn yn cwrdd yn Theatr Byd Bychan am 6.15yh a bydd y parêd yn gadael am 7yh.

Cysylltwch â ni ar 01239 615 952 a siaradwch gydag aelod o Theatr Byd Bychan os am fwy o wybodaeth. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Mawrth – Gwener, 9.30yb – 4.30yh.

Addas i bob oed a gallu.

Mynediad am ddim.

Gweithdai Llusernau Cyhoeddus

Ry’n ni’n eich croesawu i un o’n gweithdai gwneud llusernau rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi, ar ddyddiau Sul Hydref 16eg, Tachwedd 13eg a Tachwedd 20ed. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dref greadigol hon.

Mae’r gweithdai gwneud llusernau yn rhan o brosiect newydd o’r enw Aberteifi Creadigol, sy’n lansio Pythefnos Gŵyl ym mis Rhagfyr.

Ry’n ni’n gobeithio y caiff pawb gyfle i wneud llusern fel y gallan nhw ymuno mewn parêd drwy’r strydoedd a bod yn rhan o sioe fin nos ryfeddol ar nos Wener Rhagfyr 9 o 7yh – 8yh.

Y noson honno bydd siopau niferus Aberteifi yn agored ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain y parêd o Pendre Art i Gei Tywysog Siarl lle bydd arddangosfa wych o dân gwyllt am 8yh.

Bydd y gweithdai yn hwyl ac yn greadigol. Da chi, anogwch eich ffrindiau a theulu i wneud llusernau a dod i’r digwyddiad ardderchog hwn.

Mae thema’r parêd yn ymwneud â’r Eisteddfod gyntaf, ond fe fydd tipyn o ysbrydoliaeth o gyfeiriad addurniadau tymhorol. Dychmygwch delynau a sêr ochr yn ochr â chlychau a beirdd! Bydd yna rai llusernau enfawr iawn yn rhan o’r cyfan a bydd rhain yn cael eu harddangos yn y dre ar ôl y parêd. Byddwch yn cael mynd â’ch llusern gartre gyda chi ar ôl y parêd mewn pryd i’r Nadolig.

Mae’r llusernau yn cael eu gwneud o bapur tusw a glud PVA, felly dewch i’r gweithdy mewn hen ddillad (bydd rhai bratiau ar gael hefyd).

Fe hoffem i chi archebu lle ymlaen llaw, fel ein bod yn gwybod faint o staff fydd eu hangen i roi help. Cysylltwch â ni ar 01239 615952 a siaradwch gyda aelod o Theatr Byd Bychan. Ein horiau agor yw dyddiau Mawrth – Gwener, 9.30yb – 4.30yp.

Gweld chi cyn bo hir!

Addas i bob oed a gallu.

Mynediad am ddim.

 

Creative Cardigan:

The project has been funded by the Welsh Government through Visit Wales’ Tourism Product Innovation Fund which aims to encourage partnership working and innovative ideas which will have a greater impact and attract more visitors.

logostrip_creativecardigan

Gweithdai Llusernau Cyhoeddus

Ry’n ni’n eich croesawu i un o’n gweithdai gwneud llusernau rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi, ar ddyddiau Sul Hydref 16eg, Tachwedd 13eg a Tachwedd 20ed. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dref greadigol hon.

Mae’r gweithdai gwneud llusernau yn rhan o brosiect newydd o’r enw Aberteifi Creadigol, sy’n lansio Pythefnos Gŵyl ym mis Rhagfyr.

Ry’n ni’n gobeithio y caiff pawb gyfle i wneud llusern fel y gallan nhw ymuno mewn parêd drwy’r strydoedd a bod yn rhan o sioe fin nos ryfeddol ar nos Wener Rhagfyr 9 o 7yh – 8yh.

Y noson honno bydd siopau niferus Aberteifi yn agored ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain y parêd o Pendre Art i Gei Tywysog Siarl lle bydd arddangosfa wych o dân gwyllt am 8yh.

Bydd y gweithdai yn hwyl ac yn greadigol. Da chi, anogwch eich ffrindiau a theulu i wneud llusernau a dod i’r digwyddiad ardderchog hwn.

Mae thema’r parêd yn ymwneud â’r Eisteddfod gyntaf, ond fe fydd tipyn o ysbrydoliaeth o gyfeiriad addurniadau tymhorol. Dychmygwch delynau a sêr ochr yn ochr â chlychau a beirdd! Bydd yna rai llusernau enfawr iawn yn rhan o’r cyfan a bydd rhain yn cael eu harddangos yn y dre ar ôl y parêd. Byddwch yn cael mynd â’ch llusern gartre gyda chi ar ôl y parêd mewn pryd i’r Nadolig.

Mae’r llusernau yn cael eu gwneud o bapur tusw a glud PVA, felly dewch i’r gweithdy mewn hen ddillad (bydd rhai bratiau ar gael hefyd).

Fe hoffem i chi archebu lle ymlaen llaw, fel ein bod yn gwybod faint o staff fydd eu hangen i roi help. Cysylltwch â ni ar 01239 615952 a siaradwch gyda aelod o Theatr Byd Bychan. Ein horiau agor yw dyddiau Mawrth – Gwener, 9.30yb – 4.30yp.

Gweld chi cyn bo hir!

Addas i bob oed a gallu.

Mynediad am ddim.

Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Cynnyrch Twristiaeth Dyfeisgar Croeso Cymru, sy’n annog gweithio mewn partneriaeth ynghyd â datblygu syniadau dyfeisgar fydd yn gadael mwy o argraff a denu rhagor o ymwelwyr.

cc_logostrip