Events

Emma Lohan & Julian’s SKAafterparty

Reluctantly and with heavy hearts, we are canceling this event on 17/10. Emma and the band will be launching the new album in London and hoping to get to Cardigan another time. Thank you everyone who booked ahead and paid for their tickets (we will refund this week). Sadly sales aren’t what we are used to at this point and don’t come near to covering the band’s costs. It is unfair to ask Emma to take a big risk on potential door sales, so this is the unhappy result. We would like to thank Emma and all the artists who come far and put their faith in us.

Ymgartrefodd y gantores a chyfansoddwraig Emma Lohan yn Llundain ac mae’n gadael ei marc ar y sîn Werin ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae ei cherddoriaeth hynod o hardd wedi ei disgrifio fel ‘cyfarfyddiad rhwng gwerin-Iwerydd ag ethno-pop’.

Gyda band cefndir ysgubol o gyrn, llinynnau, synthau a harmonïau cyfoethog, mae arddull naturiol Emma yn ei pherfformiadau byw yn heintus. Mae’n llenwi’r llwyfan yn un gymysgedd o arabedd di-ofal a cherddgarwch. Gyda llais Dolores O’Riordan a dawn geiriau telynegol Leonard Cohen, fe enynnodd ei sengl ‘The 8th’ gefnogaeth gan grwpiau gweithredwyr ar hyd a lled y DU a’r Iwerddon.

Wrth brofi ei halbym newydd ‘Black Atlantic’ cewch eich cludo ar daith wib gerddorol sy’n anwesu’r gynulleidfa o’r dechrau cyntaf oll. Gyda’i ‘licks’ gitâr calonnog, harmonïau cyfoethog, geiriau gonest a threfniadau hyfryd, mae Lohan yn eich gwahodd i anghofio’ch gofalon a dawnsio.

Gyda Julian’s SKAfterparty yn chwarae set fyw, bydd digon i’ch cadw mas ar lawr y ddawns!

drysau ar agor 7:30pm

emmalohan.com

Synthesthesia

Synth/ Modiwlar/ AV/ Bîts/ Sainluniau

Taith i blymio’r synhwyrau i sainlun glyweledol haniaethaol, pobl yn rhyngweithio gyda’r synths, gan ryddhau’r ysbrydion o grombil y peiriannau.

Perfformiadau gan: Subversive Frequencies, Leo, Alpturer, Badshampoo, The Welsh Modular Alliance a Somatic Responses, gyda perfformiadau gwadd, gosodiadau ac AV gan Captain Black, Jacob Whittaker a VJ Unomass

Wild Ponies

Ry’n ni’n rhoi’r bêls gwellt yn eu lle, yn llenwi’r casgenni ac yn hongian y baneri bach ar gyfer noson wedi ei hysbrydoli gan naws y twmpath ‘sgubor yng nghwmni’r artistiaid gwlad disglair, Wild Ponies.
Er mai yn Nashville mae eu cartref, De-orllewin Virginia (lle ganwyd a magwyd cyd-aelodau’r band, Doug a Telisha Williams)  sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth gyson i Wild Ponies . Yno, mewn trefi mynyddig fel Galax, mae cerddoriaeth draddodiadol Americanaidd yn dal i ffynnu, gyda chefnogaeth cymuned o ffidlwyr, fflat-bigwyr a ffans.
Mae lleisio deinamig ac amrywiaeth drawiadol arddulliau Wild Ponies (o ganu gwerin a miwsig Americanaidd i alt-ganu gwlad, swing a ratlo-a-pwno fel Crazy Horse) yn amlwg yn eu halbwm newydd ‘Galax’, sy’n talu teyrnged i’w gwreiddiau a’u cyfansoddi blaengar. Peidiwch colli’r cyfle hwn i droelli’ch partner!

wildponies.net

Rainbow Girls

Rainbow Girls yw criw cyd-weithiol o ysgrifenwyr caneuon, offerynwyr aml-ddoniog, lleiswyr a phobl Califfornia sydd wedi treulio’r 5 mlynedd ddiwethaf yn teithio Ewrop a’r UD fel band roc a rôl – dyna yw Rainbow Girls. Yn ddiweddar fe ddychwelon nhw at eu gwreiddiau mwy gwerinol ac mae’r triawd newydd yn teithio i’r DU yr hydref hwn gyda Erin Chapin, Caitlin Gowdey a Vanessa May. Bydd y Rainbow Girls yn perfformio dwy set hardd sy’n cyfleu eu harmonïau cyfoethog, eu caneuon oesol a sain eneidiol, blŵs eu canu.

Mwynhewch fwyd a difyrrwch yn steil y cabaret. Archebwch ford ac ymunwch â ni am swper bendigedig ar ddechrau’r noson.

‘Mae’r Rainbow Girls yn rhywbeth hollol unigryw a chryn dipyn yn fwy amrywiol na band nodweddiadol…lleisiau sy’n swnio weithiau mwy fel Carolina Chocolate Drops na merched mwyn arfordir Califfornia; ar adegau eraill yn beltio riffs jazz, yna’n newid gêr a symud i arddull marwnad Canu Gwlad.’

Phil Busse, the Source Weekly

rainbowgirlsmusic.com

£10 | £17.50 i gynnwys swper

 

Afro Cluster with DJ from The Infamous Len

Afro Cluster with DJ support from The Infamous Len

Band o Gaerdydd yw Afro Cluster. Gyda’u gŵr blaen MC Skunkadelic maen nhw’n cyfuno seiniau a rhythmau gwirioneddol affro-ffync a hip-hop. Mae nhw wedi ychwanegu geiriau angerddol, gwleidyddol ar ben melodïau mentrus, campau acrobatig affro-beat i’r glust, harmonïau cyfoethog a rhythmau cymhleth. Yn 2016 fe dorron nhw i dir newydd wrth ymddangos ar Introducing Glastonbury ar y BBC ac yn Stiwdios y BBC yn Maida Vale.

Mae’r lein-yp diweddara wedi miniogi eu ffocws a’u penderfyniad i sefydlu eu hunain ar flaen y sîn hip-hop ym Mhrydain. Ymhlith eu gigs sylweddol diweddara mae perfformio gyda pencampwyr hip-hop Los Angeles People Under the Stairs, mawrion jazz Oregon a Band Pres Youngblood.

Dan ddylanwad Fela Kuti, Snarky Puppy, Ozomatli, The Roots & Talking Heads ymhlith eraill, bydd hon yn noson arall wych – a thrawiadol! – ar lawr y ddawns.

DJ Support to be announced!

Archebwch ar-lein i sicrhau mynediad os gwelwch yn dda

Supported by Night Out

Llwybr Mellt ar daith yn Hwlffordd

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd o ddeall a gofalu.

Llwybr Mellt yw sioe bypedau deuluol newydd Theatr Byd Bychan ac mae wedi ei chreu ac ar daith gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

LLeoliad:
Picton Centre
Freemen’s Way
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1UG

Doors open from 6.30pm and show starts at 7pm

Please book your tickets through Small World Theatre’s website. We will pass on your booking information to Transition Haverfordwest. Please print a copy of the email PayPal sends you to confirm payment. Please present it to a member of staff on 3 June.

This event has been organised by The Lab Haverfordwest – an initiative of Confluence, a creative collaboration between PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Pembrokeshire County Council and Transition Haverfordwest. The project aims to devise and test new and imaginative ways of working in Haverfordwest that will bring the community together to inspire and shape the process of urban planning, design and regeneration.

This performance is supported by Night Out

Ida Wenøe and Gareth Bonello

Doors open at 8pm

We’re delighted to announce that Ida Wenøe and Gareth Bonello (The Gentle Good) are performing at Small World Theatre on Easter Sunday.

Ida is an indie-folk artist of the highest calibre. Her music has tinges of Americana and a Nordic inflection and a thing of great beauty. 2016 saw a whistle-stop 7-day introductory UK tour that showcased her genuinely unique talent as a solo artist for the first time. She’s had radio plays from BBC6 Music’s Tom Ravenscroft and Gideon Coe.

“… a childlike fragility that makes the songs sound like whimsical folk for fairy tales with a sinister undertow. Her voice – weary but cute, with the power to cut through – is perfect; she sounds like the young narrator of her own magical-malevolent fantasies…” The Guardian

The music from her debut album has just been picked for Danish TV documentary “De Smukke Piger” and the latest nomination for the Danish Folk Awards in the ‘Songwriter Of The Year’ category.

Ida is being accompanied by Gareth Bonello, AKA The Gentle Good. Gareth is influenced by traditional music and folklore of Wales, along with a myriad of sources from all over the world. Gareth creates timeless folk music in both English and Welsh and is described by Americana UK as

“…pure and beautiful, soaring and verdant”

Check their websites and book your tickets for a special holiday performance.

www.idawenoe.com
www.thegentlegood.com

Gareth (The Gentle Good) is playing a solo set before the main performance

Ceilidh Liberation Front

Band byw newydd mwyaf radical a lliwgar Llundain yw CLF, sy’n tanseilio a thrawsnewid hanes y Ceilidh. Gyda’u harddull newydd llawn ynni, mae nhw’n nythu’n gysurus dan faner y Nest Collective, sef clwb gwerin mwyaf disglair Llundain a ffurfiwyd trwy law Sam Lee, a enwebwyd am wobr gerddoriaeth Mercury.

Mae gyda nhw fyddin fechan o gerddorion hynod ddawnus, galwyr gwych, ac alawon i ysbrydoli a chodi’r ysbryd o bedair cornel y wlad. Mae nhw’n cyfuno cerdd a dawns a rhyw lychyn hael o gyffyrddiadau theatrig i greu profiad unigryw. Mae CLF yn anadlu bywyd newydd i hen draddodiad, tra’n anrhydeddu hanes cyfoethog cerddoriaeth draddodiadol ym Mhrydain.

Find out more about The Nest Collective here

More information about Sam Lee here

This event is supported by Night Out

 

Cerddoriaeth er mwyn Hedfan

gyda

The Hatstand Collective

Jimmy Laser and the Vaporising Frogs

Theo Burn

 

£7 | £6 gostyngol

Mynediad yn cynnwys Gweithdy Sgiliau Syrcas AM DDIM 6.30 – 7.30

Bandiau ar y llwyfan o 7.30 tan yn hwyr

 

Mae Theatr Byd Bychan yn berffaith o ran siâp ar gyfer hedfan! Ry’n ni’n codi arian er mwyn rigio’r adeilad yn barod ar gyfer theatr gorfforol yn yr awyr. Ry’n ni eisiau i bobl o bob oed elwa o hyfforddiant rhyddhaol mewn sgiliau trapeze, corde lisse a sidanau. Gadewch i’ch dychymyg fynd yn rhydd a chefnogwch ni os gwelwch yn dda yn ein digwyddiadau Hel arian i Hedfan.

Cabaret Gaeaf gyda The Vagaband

Croeso i’r cyntaf o Gabaret y Gaeaf, yng nghwmni’r Sinkoplaters, Beyond Compere, The Vagabond a gwesteion arbennig.

Archebwch nawr am noson o ddifyrrwch pur, cyri bendigedig a dawnsio, dan ofal Beyond Compere.

Band 8-person o Norfolk yw’r Vagaband. Maen nhw’n creu gwledd gerddorol o wsig gwlad, jazz, blues, ragtime, roca hyd yn oed gwerin Geltaidd. Ymhlitheu dewis anhygoel o offerynnau mae’r f dil, mandolin, gitâr pedal-ddur, clarinet, ugelhorn, banjo, squeezebocs a phiano. Cymysgedd grefftus iawn o gerddoriaeth wreiddiol yw eu perfformiad, lle mae eu aml-ddoniau’n plethu’n hyfryd gyda’u chwedleua a’r chwarae ar eiriau argraf adol gan Jose McGill, eu prif leisydd. Ymunwch â ni am ddawns ddifyr!


Pre-show supper

bar and food from 7pm

There will be a selection of curry dishes and choice of portion sizes starting at £7 per person. Please keep an eye on the website for menu details.

Planning ahead

  • It would be useful to know if you’re intending to eat before the show so we can cater for everyone. All dishes will be vegetarian, but you need to tell us before 7 November if you’re gluten free or have another dietary requirement.
  • We would like to seat you with the rest of your party.  Please call the Box Office and let us know who you’d like to sit with before 7 November.

This event is supported by Night Out

Print