Events

Gŵyl Ryngwladol Cadwyno Byw Gorllewin Cymru

Mae Steve Moyes yn cy wyno wyth perfformiwr unigol arbennig iawn o Ffrainc, yr Almaen a’r DU. Maen nhw’n aelodau o’r gymuned gadwyno ryngwladol, yn amrywiol o ran eu cerddoriaeth, yn anturus ac yn aengar. Mae eu dylanwadau yn rhychwantu jazz rhydd, gwerin/pop ac arbro electronig. Ystyr cadwyno byw yw recordio a chwarae darn o gerddoriaeth yn ôl mewn amser go-iawn. Gallai hyn fod yn gadwyni o dâp ar beiriannau tâp analog neu’n amlach na heb trwy ddefnyddio ‘loopers’ (meddalwedd neu galedwedd cyfri adurol).

Manylion a phrisiau tocynnau westwalesloopfest.weebly.com