Events

Cabaret Gŵyl y Banc ar gyfer y Llwyfan Digidol

Mae Theatr Byd Bychan yn eich gwahodd i’r ail mewn cyfres o gabarets ar-lein, gan groesawu ffrindiau, perfformwyr a cherddorion i’r Llwyfan Digidol ar nos Wener 28/5/21 am 8pm. Mwynhewch gymysgedd eclectig wedi ei ffrydio’n fyw dan ofal gan Beyond Compere (eich gwestai digidol byw rhyngweithiol) ynghyd â diddanwch penigamp a ffilmiwyd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad hwn.

Ry’n ni’n croesawu nôl Seriously Good Magic (Tom Luddington) sy’n hwylio’n hamddenol ar fwrdd y ‘Noctiluca’ yn yr Ynysoedd Dedwydd. Yna, mewn ymddangosiad prin, mae’r Sinkoplaters rhyfedd o ecsentrig yn mynd y filltir ychwanegol gyda’u hymdrech i lanhau’n drylwyr er mwyn cadw’r gynulleidfa rithwir yn ddiogel. Bydd Hannah Darby a Emma Stevens yn cyflwyno eu perfformiad awyrol à la mode o’r dyddiau gynt, gan herio disgyrchiant a phlymio drwy’r awyr. Cewch eich cludo i seddau rhithwir yn y rhes flaen (a croeso i chi ddod â’ch hufen ia eich hunan).

Estynnwn groeso cynnes eto i’r Chalk Outlines, criw codi’r to sain pres Ska, Roc a Rôl gorllewin Cymru. Mae nhw’n dod ynghyd wedi blwyddyn ar wahân i chwarae deunydd gwreiddiol a chodi’r ynni. Felly plygiwch y seinyddion yna i mewn, a byddwch yn ddigidol barod. Mae’r tocynnau ar werth ar-lein £8/£10. Beth am rannu’r newyddion hwn gyda ffrindiau er mwyn dod at eich gilydd am noson mas rithwir? Tocynnau ar werth ar-lein smallworld.org.uk

 

King Lagoon’s Flying Swordfish Dance Band

Mae sioe gerddoriaeth seicadelig Affro-Lladin y Flying Swordfish yn cynnwys gwisgoedd yn ogystal â’n Dewin Sawrus! Mae croeso i chi i gyd i

Barti brenhinol ynys drofannol…yn rhedeg drwy’r jyngl amryliw yn eich hoff drywsus aur.

Mae’r Flying Swordfish yn cyfuno rhythmau a melodïau Affrica a De America i greu arddull unigryw o gerddoriaeth ffresh, pwerus, egnïol tu hwnt a llawn hwyl. Dyma brofiad gŵyl sy’n datblygu’n wead llawn dop o sawrau, goleuadau, balwnau ‘sêr-ffrwydrol’ a chyfranogiad y gynulleidfa yn Mrwydr yr Edafedd Dwl a’r Fflamingo Syrffio’r Dorf. Disgwyliwch fynd ar eich pen i fyd ffantasïol pell trwy set egnïol iawn o gerddoriaeth, perarogleuon (olewau, ffrwythau chwilfriw a pherlysiau berwedig)

fel catapwlt seicadelig!

– Rodrigo

Doors open 7:30pm

flyingswordfish.co.uk 

 

Emma Lohan & Julian’s SKAafterparty

Reluctantly and with heavy hearts, we are canceling this event on 17/10. Emma and the band will be launching the new album in London and hoping to get to Cardigan another time. Thank you everyone who booked ahead and paid for their tickets (we will refund this week). Sadly sales aren’t what we are used to at this point and don’t come near to covering the band’s costs. It is unfair to ask Emma to take a big risk on potential door sales, so this is the unhappy result. We would like to thank Emma and all the artists who come far and put their faith in us.

Ymgartrefodd y gantores a chyfansoddwraig Emma Lohan yn Llundain ac mae’n gadael ei marc ar y sîn Werin ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae ei cherddoriaeth hynod o hardd wedi ei disgrifio fel ‘cyfarfyddiad rhwng gwerin-Iwerydd ag ethno-pop’.

Gyda band cefndir ysgubol o gyrn, llinynnau, synthau a harmonïau cyfoethog, mae arddull naturiol Emma yn ei pherfformiadau byw yn heintus. Mae’n llenwi’r llwyfan yn un gymysgedd o arabedd di-ofal a cherddgarwch. Gyda llais Dolores O’Riordan a dawn geiriau telynegol Leonard Cohen, fe enynnodd ei sengl ‘The 8th’ gefnogaeth gan grwpiau gweithredwyr ar hyd a lled y DU a’r Iwerddon.

Wrth brofi ei halbym newydd ‘Black Atlantic’ cewch eich cludo ar daith wib gerddorol sy’n anwesu’r gynulleidfa o’r dechrau cyntaf oll. Gyda’i ‘licks’ gitâr calonnog, harmonïau cyfoethog, geiriau gonest a threfniadau hyfryd, mae Lohan yn eich gwahodd i anghofio’ch gofalon a dawnsio.

Gyda Julian’s SKAfterparty yn chwarae set fyw, bydd digon i’ch cadw mas ar lawr y ddawns!

drysau ar agor 7:30pm

emmalohan.com

Tŷhai

Croeso i Nom Nom sy’n gweini siocled poeth a gwerthu eu barau siocled o 7.30yh

Cydweithrediad Indo-Geltaidd cyffrous rhwng tri cherddor sy’n byw yng Nghymru: Rajesh David (llais Indiaidd), Pete Stacey (sacsoffon a ffliwt) a Dylan Fowler (gitâr). Mae arlwy Tŷhai yn cynnwys ragas a rhythmau cerddoriaeth yr India, penillion o farddoniaeth Sufi a thestunau Sanskrit hynafol, ynghyd â cerdd a chân draddodiadol o Gymru. Caiff cynulleidfaoedd eu plesio a’u swyno gan y cyfuniad unigryw yma o ddau ddiwylliant cyfoethog.

Tyhaimusic.wixsite.com/tyhai

Wild Ponies

Ry’n ni’n rhoi’r bêls gwellt yn eu lle, yn llenwi’r casgenni ac yn hongian y baneri bach ar gyfer noson wedi ei hysbrydoli gan naws y twmpath ‘sgubor yng nghwmni’r artistiaid gwlad disglair, Wild Ponies.
Er mai yn Nashville mae eu cartref, De-orllewin Virginia (lle ganwyd a magwyd cyd-aelodau’r band, Doug a Telisha Williams)  sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth gyson i Wild Ponies . Yno, mewn trefi mynyddig fel Galax, mae cerddoriaeth draddodiadol Americanaidd yn dal i ffynnu, gyda chefnogaeth cymuned o ffidlwyr, fflat-bigwyr a ffans.
Mae lleisio deinamig ac amrywiaeth drawiadol arddulliau Wild Ponies (o ganu gwerin a miwsig Americanaidd i alt-ganu gwlad, swing a ratlo-a-pwno fel Crazy Horse) yn amlwg yn eu halbwm newydd ‘Galax’, sy’n talu teyrnged i’w gwreiddiau a’u cyfansoddi blaengar. Peidiwch colli’r cyfle hwn i droelli’ch partner!

wildponies.net

Rainbow Girls

Rainbow Girls yw criw cyd-weithiol o ysgrifenwyr caneuon, offerynwyr aml-ddoniog, lleiswyr a phobl Califfornia sydd wedi treulio’r 5 mlynedd ddiwethaf yn teithio Ewrop a’r UD fel band roc a rôl – dyna yw Rainbow Girls. Yn ddiweddar fe ddychwelon nhw at eu gwreiddiau mwy gwerinol ac mae’r triawd newydd yn teithio i’r DU yr hydref hwn gyda Erin Chapin, Caitlin Gowdey a Vanessa May. Bydd y Rainbow Girls yn perfformio dwy set hardd sy’n cyfleu eu harmonïau cyfoethog, eu caneuon oesol a sain eneidiol, blŵs eu canu.

Mwynhewch fwyd a difyrrwch yn steil y cabaret. Archebwch ford ac ymunwch â ni am swper bendigedig ar ddechrau’r noson.

‘Mae’r Rainbow Girls yn rhywbeth hollol unigryw a chryn dipyn yn fwy amrywiol na band nodweddiadol…lleisiau sy’n swnio weithiau mwy fel Carolina Chocolate Drops na merched mwyn arfordir Califfornia; ar adegau eraill yn beltio riffs jazz, yna’n newid gêr a symud i arddull marwnad Canu Gwlad.’

Phil Busse, the Source Weekly

rainbowgirlsmusic.com

£10 | £17.50 i gynnwys swper

 

MaDCaff

Mae MaDCaff yn ddigwyddiad caffi agored gwych sy’n arddangos talentau cerddorion lleol a dawnswyr sydd yn, neu wedi, dioddef o salwch meddwl. Pwrpas MaDCaff yw darparu gofod diogel i bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl i rannu eu storiau, sgiliau a thalentau.
Manylion cyswllt a dolen i MaDCaff arlein yma…

MaDCaff on Facebook facebook.com/MADCaff

Contact Miranda for more information mirandajanebetts72@yahoo.co.uk
madcaff.wordpress.com

Charity Fundraiser for West Wales Domestic Abuse Service

Flutes Bubble Bar is hosting a Charity Fundraiser in aid of the West Wales Domestic Abuse Service. Kimberly Funnell has been working her socks off to create a fantastic night.

The evening will feature a guest appearance from Miss Wales 2017, live music from The Shooting Counters, foodie treats from The People Tree and Recipe for Life, a photobooth, raffle, full bar and more!

Please join Kimberly and her team to raise awareness for the charity and some extra funds. Follow Flutes Bubble Bar on Facebook for updates.

Tickets £10 available from Small World Theatre and ROOTS on Priory Street Tues – Fri, 10am – 4.30pm. Please pay in cash.

 

Image: Lee Dare Photography

Afro Cluster with DJ from The Infamous Len

Afro Cluster with DJ support from The Infamous Len

Band o Gaerdydd yw Afro Cluster. Gyda’u gŵr blaen MC Skunkadelic maen nhw’n cyfuno seiniau a rhythmau gwirioneddol affro-ffync a hip-hop. Mae nhw wedi ychwanegu geiriau angerddol, gwleidyddol ar ben melodïau mentrus, campau acrobatig affro-beat i’r glust, harmonïau cyfoethog a rhythmau cymhleth. Yn 2016 fe dorron nhw i dir newydd wrth ymddangos ar Introducing Glastonbury ar y BBC ac yn Stiwdios y BBC yn Maida Vale.

Mae’r lein-yp diweddara wedi miniogi eu ffocws a’u penderfyniad i sefydlu eu hunain ar flaen y sîn hip-hop ym Mhrydain. Ymhlith eu gigs sylweddol diweddara mae perfformio gyda pencampwyr hip-hop Los Angeles People Under the Stairs, mawrion jazz Oregon a Band Pres Youngblood.

Dan ddylanwad Fela Kuti, Snarky Puppy, Ozomatli, The Roots & Talking Heads ymhlith eraill, bydd hon yn noson arall wych – a thrawiadol! – ar lawr y ddawns.

DJ Support to be announced!

Archebwch ar-lein i sicrhau mynediad os gwelwch yn dda

Supported by Night Out

Llwybr Mellt yn Theatr Volcano Abertawe

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd o ddeall a gofalu.

Llwybr Mellt yw sioe bypedau deuluol newydd Theatr Byd Bychan ac mae wedi ei chreu ac ar daith gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Please book your tickets through this website. Please print a copy of your conformation from PayPal and hand it to the door staff on the day. Suitable for all ages and especially families.

“The Lightning Path | Llwybr Mellt echoes the company’s strong ecological ethos with a journey across the continents from pole to desert…The action blends the range of possibilities of puppetry … is witty, colourful and compact.” Adam Somerset, Theatre in Wales April 2016

“Lighting Path is fabulous and engaging”
‘Roedd y plant yn canolbwyntio yr holl amser ac fe ddysgon nhw lawer’
“It made us think as a family about things we can do to make a difference to climate change”

lightningpathshow.com