Events

Llwybr Mellt ar daith yn Hwlffordd

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd o ddeall a gofalu.

Llwybr Mellt yw sioe bypedau deuluol newydd Theatr Byd Bychan ac mae wedi ei chreu ac ar daith gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

LLeoliad:
Picton Centre
Freemen’s Way
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1UG

Doors open from 6.30pm and show starts at 7pm

Please book your tickets through Small World Theatre’s website. We will pass on your booking information to Transition Haverfordwest. Please print a copy of the email PayPal sends you to confirm payment. Please present it to a member of staff on 3 June.

This event has been organised by The Lab Haverfordwest – an initiative of Confluence, a creative collaboration between PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Pembrokeshire County Council and Transition Haverfordwest. The project aims to devise and test new and imaginative ways of working in Haverfordwest that will bring the community together to inspire and shape the process of urban planning, design and regeneration.

This performance is supported by Night Out

Ida Wenøe and Gareth Bonello

Doors open at 8pm

We’re delighted to announce that Ida Wenøe and Gareth Bonello (The Gentle Good) are performing at Small World Theatre on Easter Sunday.

Ida is an indie-folk artist of the highest calibre. Her music has tinges of Americana and a Nordic inflection and a thing of great beauty. 2016 saw a whistle-stop 7-day introductory UK tour that showcased her genuinely unique talent as a solo artist for the first time. She’s had radio plays from BBC6 Music’s Tom Ravenscroft and Gideon Coe.

“… a childlike fragility that makes the songs sound like whimsical folk for fairy tales with a sinister undertow. Her voice – weary but cute, with the power to cut through – is perfect; she sounds like the young narrator of her own magical-malevolent fantasies…” The Guardian

The music from her debut album has just been picked for Danish TV documentary “De Smukke Piger” and the latest nomination for the Danish Folk Awards in the ‘Songwriter Of The Year’ category.

Ida is being accompanied by Gareth Bonello, AKA The Gentle Good. Gareth is influenced by traditional music and folklore of Wales, along with a myriad of sources from all over the world. Gareth creates timeless folk music in both English and Welsh and is described by Americana UK as

“…pure and beautiful, soaring and verdant”

Check their websites and book your tickets for a special holiday performance.

www.idawenoe.com
www.thegentlegood.com

Gareth (The Gentle Good) is playing a solo set before the main performance

Ceilidh Liberation Front

Band byw newydd mwyaf radical a lliwgar Llundain yw CLF, sy’n tanseilio a thrawsnewid hanes y Ceilidh. Gyda’u harddull newydd llawn ynni, mae nhw’n nythu’n gysurus dan faner y Nest Collective, sef clwb gwerin mwyaf disglair Llundain a ffurfiwyd trwy law Sam Lee, a enwebwyd am wobr gerddoriaeth Mercury.

Mae gyda nhw fyddin fechan o gerddorion hynod ddawnus, galwyr gwych, ac alawon i ysbrydoli a chodi’r ysbryd o bedair cornel y wlad. Mae nhw’n cyfuno cerdd a dawns a rhyw lychyn hael o gyffyrddiadau theatrig i greu profiad unigryw. Mae CLF yn anadlu bywyd newydd i hen draddodiad, tra’n anrhydeddu hanes cyfoethog cerddoriaeth draddodiadol ym Mhrydain.

Find out more about The Nest Collective here

More information about Sam Lee here

This event is supported by Night Out

 

Parêd Llusernau Anferthol Aberteifi

Ymunwch â pharêd llusernau mawreddog drwy strydoedd Aberteifi, a dewch i sioe wefreiddiol min nos sy’n diweddu gydag arddangosfa o dân gwyllt ar nos Wener Rhagfyr 9 o 7 – 8yh.

Gobeithio bydd pawb wedi cael cyfle i wneud llusern yn un o Weithdai Gwneud Llusernau Theatr Byd Bychan ym mis Hydref a Tachwedd. Os na, peidiwch poeni, ond dewch i ymuno gyda phawb ta beth. Bydd siopau niferus Aberteifi ar agor ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain y parêd o Pendre Arts i Gei’r Tywysog Siarl lle bydd arddangosfa wefreiddiol o dân gwyllt am 8yh.

Bydd thema’r parêd yn ymwneud â’r Eisteddfod gyntaf. Bydd digon o ysbrydoliaeth o du addurniadau’r Nadolig hefyd. Dychmygwch gyfuniad o delynau a sêr gyda chlychau a beirdd…bydd yna rai llusernau anferthol ac os byddwch wedi gwneud eich llusern eich hunan, cewch fynd â hi gyda chi wedi’r parêd yn barod ar gyfer y Nadolig.

Byddwn yn cwrdd yn Theatr Byd Bychan am 6.15yh a bydd y parêd yn gadael am 7yh.

Cysylltwch â ni ar 01239 615 952 a siaradwch gydag aelod o Theatr Byd Bychan os am fwy o wybodaeth. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Mawrth – Gwener, 9.30yb – 4.30yh.

Addas i bob oed a gallu.

Mynediad am ddim.

Pure Joy Conscious Dance Party

Mwyhewch noson o Biodanza, system o hunan-ddatblygiad sy’n defnyddio cerddoriaeth, symud a theimladau positif i ddyfnhau hunanymwybyddiaeth. Bydd DJ Shanna Mandira yn chwarae setiau eclectig o blethiad llon o gerddoriaeth byd. Mae parth ymlacio a chlustogau yn Nheml Cariad Shanna. Bydd y Cafe Bwyd Amrwd yn gwerthu danteithion blasus a smŵddis i gynnal eich ynni. Bydd Sally a Mike yn cyflwyno eu bath gong a sain enwog i ddiweddu’r nosweth. Dewch â’ch matiau ioga, blancedi a sbarcleri.

Tocynnau: £20 | £15 unwaged

ARCHEBU: Shanna 01994 419 304

Cabaret Gaeaf gyda The Vagaband

Croeso i’r cyntaf o Gabaret y Gaeaf, yng nghwmni’r Sinkoplaters, Beyond Compere, The Vagabond a gwesteion arbennig.

Archebwch nawr am noson o ddifyrrwch pur, cyri bendigedig a dawnsio, dan ofal Beyond Compere.

Band 8-person o Norfolk yw’r Vagaband. Maen nhw’n creu gwledd gerddorol o wsig gwlad, jazz, blues, ragtime, roca hyd yn oed gwerin Geltaidd. Ymhlitheu dewis anhygoel o offerynnau mae’r f dil, mandolin, gitâr pedal-ddur, clarinet, ugelhorn, banjo, squeezebocs a phiano. Cymysgedd grefftus iawn o gerddoriaeth wreiddiol yw eu perfformiad, lle mae eu aml-ddoniau’n plethu’n hyfryd gyda’u chwedleua a’r chwarae ar eiriau argraf adol gan Jose McGill, eu prif leisydd. Ymunwch â ni am ddawns ddifyr!


Pre-show supper

bar and food from 7pm

There will be a selection of curry dishes and choice of portion sizes starting at £7 per person. Please keep an eye on the website for menu details.

Planning ahead

  • It would be useful to know if you’re intending to eat before the show so we can cater for everyone. All dishes will be vegetarian, but you need to tell us before 7 November if you’re gluten free or have another dietary requirement.
  • We would like to seat you with the rest of your party.  Please call the Box Office and let us know who you’d like to sit with before 7 November.

This event is supported by Night Out

Print

Gŵyl Ryngwladol Cadwyno Byw Gorllewin Cymru

Mae Steve Moyes yn cy wyno wyth perfformiwr unigol arbennig iawn o Ffrainc, yr Almaen a’r DU. Maen nhw’n aelodau o’r gymuned gadwyno ryngwladol, yn amrywiol o ran eu cerddoriaeth, yn anturus ac yn aengar. Mae eu dylanwadau yn rhychwantu jazz rhydd, gwerin/pop ac arbro electronig. Ystyr cadwyno byw yw recordio a chwarae darn o gerddoriaeth yn ôl mewn amser go-iawn. Gallai hyn fod yn gadwyni o dâp ar beiriannau tâp analog neu’n amlach na heb trwy ddefnyddio ‘loopers’ (meddalwedd neu galedwedd cyfri adurol).

Manylion a phrisiau tocynnau westwalesloopfest.weebly.com