Events

Hyfforddiant Sombi

Wyt ti am berfformio yn y Spooktakula Calan Gaea gyda TheatrByd Bychan ar 29, 30 a 31 Hydref?

Wyt ti ar gael ar gyfer hyfforddiant Sombi ar ddydd Mawrth 26 Hydref o 13:30–15:30 (sy’n cynnwys ymweliad safle i gastellAbertefi)? Rydym ni’n gwahodd pobl oed 14–25 i gysylltu â ni. Archebwch isod a byddwn yn anfon ffurflen gyswllt atoch drwye-bost.

Enquiries

☟︎☟︎☟︎☟︎

Deri deri@smallworld.org.uk

 

 

Conversations Before The End Of Time: Satish Kumar – Being An Earth Pilgrim

A special screening of Being An Earth Pilgrim produced by Fern Smith & Philip Ralph of Emergence

Over the course of one week, Artist in Residence and 2017 Creative Wales Award Recipient, Fern Smith re-enacts a series of Dialogues on Art, Life & Spiritual Renewal.

Fern is screening of an episode from the landmark documentary series, Being an Earth Pilgrim, that celebrates the life and work of peace activist, Satish Kumar. The message at the heart of Satish’s teaching is that individuals can and do change the world for the better. Satish’s words and teachings offer rich inspiration and guidance to help us meet the seemingly insurmountable challenges we currently face. In conversation with Jane Davidson, Satish speaks candidly and in depth about his philosophy, influences and inspirations.

Duration 1 hour, followed by a short Q&A.

Photo credit: Ruth Davey

smallworld.org.uk

www.emergence-uk.org

Marketing

Tŷhai

Croeso i Nom Nom sy’n gweini siocled poeth a gwerthu eu barau siocled o 7.30yh

Cydweithrediad Indo-Geltaidd cyffrous rhwng tri cherddor sy’n byw yng Nghymru: Rajesh David (llais Indiaidd), Pete Stacey (sacsoffon a ffliwt) a Dylan Fowler (gitâr). Mae arlwy Tŷhai yn cynnwys ragas a rhythmau cerddoriaeth yr India, penillion o farddoniaeth Sufi a thestunau Sanskrit hynafol, ynghyd â cerdd a chân draddodiadol o Gymru. Caiff cynulleidfaoedd eu plesio a’u swyno gan y cyfuniad unigryw yma o ddau ddiwylliant cyfoethog.

Tyhaimusic.wixsite.com/tyhai

Black Is The Color Of My Voice

Yn syth ar ôl perfformio i neuaddau llawn dop yn Shangai, Efrog Newydd a Gŵyl Ymylol Caeredin, mae Apphia Campbell yn dechrau ar ei thaith gyntaf o’r DU.

Mae ‘Black is the Color of my Voice’ wedi ei ysbrydoli gan fywyd Nina Simone ac mae’n dilyn hanes cantores jazz lwyddiannus a gweithredwraig dros hawliau dinesig sy’n chwilio am waredigaeth yn dilyn marwolaeth annhymig ei thad. Mae’n adfyfyrio ar y daith a aeth â hi o fod yn bianydd ifanc dawnus iawn yn wynebu bywyd o wasanaeth i’w heglwys, i fod yn gantores jazz enwog ar flaen y Mudiad Hawliau Dinesig.

Wedi’r perfformiad theatr fe fydd egwyl ac yna ‘Soul Sessions’, sef sioe cabaret Apphia sy’n talu teyrnged i yrfa anhygoel Nina Simone. Archebwch eich lle yn gynnar fel na fyddwch yn colli noson wych fel hon.

 

“Mae Campbell yn berfformwraig eithriadol sy’n llenwi’r llwyfan yn llwyr, o fod yn blentyn gwan i fod yn seren eofn yn canu’r enaid i fod yn oedolyn bregus, toredig.”

 

 

7 Sgwrs Cyn Diwedd Amser: Ail-berfformio a Deialogau Newydd

Dros gyfnod o wythnos, bydd ein Artist Preswyl a Derbynnydd Gwobr Creadigrwydd Cymru 2017 yn ail-berfformio cyfres o ‘Ddeialogau ar Gelf, Bywyd ac Adnewyddiad Ysbrydol.’
Cyhoeddwyd y deialogau hyn yn wreiddiol 25 mlynedd yn ôl yn y llyfr arloesol ‘Conversations Before the End of Time’ gan yr awdur Americanaidd Suzi Gablik, ac mae nhw mor berthnasol heddiw ag erioed.

Mae’r deialogau dwys a chlos yma gydag artistiaid, ysgrifenwyr ac athronwyr yn mynd i’r afael â chwestiynau canolog am ystyr a phwrpas celfyddyd mewn byd o newid cymdeithasol cyflym, argyfwng amgylcheddol ac ansicrwydd ysbrydol.

Dros y bum mlynedd ddiwethaf, mae Fern, cyd-sylfaenydd Theatr Volcano, wedi bod yn llythyru ag awdur y llyfr, ac fe’i hysbrydolwyd i ddatblygu ‘Emergence’, sef menter newydd lle mae rôl celf a deialog yn ganolog yn y trawsnewid i fod yn gymdeithas gynaliadwy.

Mae perthynas Fern a Gablik, sydd bellach yn ei 80au, yn parhau i ddatblygu ac fe’i gwahoddwyd yn ddiweddar i ymweld â Gablik yn ei chartref yn Blacksburg, Virginia.
Dros ddeuddydd yn ystod haf llynedd, eisteddodd Fern gyda Suzi i siarad gyda hi am ei gwaith a’i diddordeb mewn ‘celfyddyd deialog.’ Arweiniodd hyn at syniad, gyda chaniatâd yr awdur, i ‘ail-lwyfannu’ rhai o’r deialogau a gyhoeddwyd yn wreiddiol gydag artistiaid gwadd lleol sydd â’u gwaith yn ymateb i syniadau amgylcheddol, cymdeithasol ac ysbrydol.

Caiff 7 deialog eu hail-lwyfannu tros gyfnod o 7 dydd. Dyma gyd-weithio creadigol gyda ‘chelfyddyd deialog’ yn ganolog i’r cyfan. Estynnwn wahoddiad i chi i wrando, i gymryd rhan yn eich deialogau eich hunan a rhannu eich canfyddiadau a’ch myfyrdodau chi.

‘Sut y’n ni’n byw mewn cyfnod o ddirywiad, o chwalfa hyd yn oed, a pha rôl sydd i gelf?

 

Marketing

MaDCaff

Mae MaDCaff yn ddigwyddiad caffi agored gwych sy’n arddangos talentau cerddorion lleol a dawnswyr sydd yn, neu wedi, dioddef o salwch meddwl. Pwrpas MaDCaff yw darparu gofod diogel i bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl i rannu eu storiau, sgiliau a thalentau.
Manylion cyswllt a dolen i MaDCaff arlein yma…

MaDCaff on Facebook facebook.com/MADCaff

Contact Miranda for more information mirandajanebetts72@yahoo.co.uk
madcaff.wordpress.com

untitled:holyhiatus11

movement practitioner: Maura Hazelden
artist filmmaker: Jacob Whittaker

4pm – 10.15pm

Mae’r digwyddiad perfformiol hwn dros chwech awr yn archwilio sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, gan ddefnyddio ail-adrodd cymal o symudiad a chân o’r 13eg ganrif a ddatblygwyd gan Lou Laurens. Bydd untitled 11 yn defnyddio 10 mlynedd o haenau o recordio i greu sain-lun unigryw. Dewch i weld, i fod yn bresennol o fewn y gofod sy’n cael ei greu. Defnyddiwch y gofod ar gyfer myfyrio, gweddïo, dwys ystyried. Efallai bydd pobl sy’n defnyddio symudiad fel ffordd o fyfyrio neu weddïo yn dewis symud o gwmpas yn hytrach nag eistedd. Efallai mai hwn fydd y tro olaf i untitled: holy hiatus ddigwydd yn y fformat hwn.

entry by donation | mynediad trwy rodd

untitled-holyhiatus.blogspot.co.uk

 

Llwybr Mellt yn Theatr Volcano Abertawe

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd o ddeall a gofalu.

Llwybr Mellt yw sioe bypedau deuluol newydd Theatr Byd Bychan ac mae wedi ei chreu ac ar daith gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Please book your tickets through this website. Please print a copy of your conformation from PayPal and hand it to the door staff on the day. Suitable for all ages and especially families.

“The Lightning Path | Llwybr Mellt echoes the company’s strong ecological ethos with a journey across the continents from pole to desert…The action blends the range of possibilities of puppetry … is witty, colourful and compact.” Adam Somerset, Theatre in Wales April 2016

“Lighting Path is fabulous and engaging”
‘Roedd y plant yn canolbwyntio yr holl amser ac fe ddysgon nhw lawer’
“It made us think as a family about things we can do to make a difference to climate change”

lightningpathshow.com

JONNY & THE BAPISTS: EAT THE POOR

Stori epig ddoniol ar y naw am gyfeillgarwch, anghyfartaledd a brad gan ddoniolwyr cerddorol a enwebwyd droeon am wobrau.

Mae tri chwarter AS’au yn filiwnyddion. Mae trydydd o’r wlad yn byw islaw ffin tlodi. Waeth beth fo’ch gwleidyddiaeth, mae Jonny & the Baptists yn creu ei bod yn werth trafod y mater. Ar ôl dechrau ar daith i ddod i wybod mwy am y gagendor rhwng y cyfoethog a’r tlawd, caiff bywydau Jonny & the Baptists eu troi beniwaered pan mae Jonny yn bradychu Paddy er mwyn elwa’n ariannol. Wrth i Jonny fwynhau’r bywyd bras gyda Andrew Lloyd Weber a Jerry Hall, mae Paddy yn suddo i ddigartrefedd ac anobaith.

****‘Spirited comedy… broad, daft & punchy’ The Guardian

**** ‘Superbly crafted… very funny’ Metro

****‘Uproarious satire from a double-act at the height of their powers’ The Stage

‘The political edge of 80s alternative comedy – a pop-soul voice to win X Factor’ Stewart Lee, Observer

 

Developed with the support of

Arts Council England

Pentabus Theatre

Farnham Maltings

Arts at the Old Fire Station, Oxford

Old Red Lion Theatre, London

Paines Plough

This event is supported by Night Out

Cabaret Gaeaf gyda The Vagaband

Croeso i’r cyntaf o Gabaret y Gaeaf, yng nghwmni’r Sinkoplaters, Beyond Compere, The Vagabond a gwesteion arbennig.

Archebwch nawr am noson o ddifyrrwch pur, cyri bendigedig a dawnsio, dan ofal Beyond Compere.

Band 8-person o Norfolk yw’r Vagaband. Maen nhw’n creu gwledd gerddorol o wsig gwlad, jazz, blues, ragtime, roca hyd yn oed gwerin Geltaidd. Ymhlitheu dewis anhygoel o offerynnau mae’r f dil, mandolin, gitâr pedal-ddur, clarinet, ugelhorn, banjo, squeezebocs a phiano. Cymysgedd grefftus iawn o gerddoriaeth wreiddiol yw eu perfformiad, lle mae eu aml-ddoniau’n plethu’n hyfryd gyda’u chwedleua a’r chwarae ar eiriau argraf adol gan Jose McGill, eu prif leisydd. Ymunwch â ni am ddawns ddifyr!


Pre-show supper

bar and food from 7pm

There will be a selection of curry dishes and choice of portion sizes starting at £7 per person. Please keep an eye on the website for menu details.

Planning ahead

  • It would be useful to know if you’re intending to eat before the show so we can cater for everyone. All dishes will be vegetarian, but you need to tell us before 7 November if you’re gluten free or have another dietary requirement.
  • We would like to seat you with the rest of your party.  Please call the Box Office and let us know who you’d like to sit with before 7 November.

This event is supported by Night Out

Print