Events

MaDCaff

Mae MaDCaff yn ddigwyddiad caffi agored gwych sy’n arddangos talentau cerddorion lleol a dawnswyr sydd yn, neu wedi, dioddef o salwch meddwl. Pwrpas MaDCaff yw darparu gofod diogel i bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl i rannu eu storiau, sgiliau a thalentau.
Manylion cyswllt a dolen i MaDCaff arlein yma…

MaDCaff on Facebook facebook.com/MADCaff

Contact Miranda for more information mirandajanebetts72@yahoo.co.uk
madcaff.wordpress.com

Ar lafar p’nawn Sadwrn

Ry’n ni’n estyn gwahoddiad i chi gyfarfod, gwrando a siarad eich barn mewn awyrgylch groesawgar, ddiddos yn y digwyddiad poblogaidd hwn o’r gair llafar, dan arweiniad yr artist Eleanor Shaw. Mwynhewch wrando ar artistiaid yn archwilio’r ‘gair llafar’ yn greadigol. Dyma gy e ardderchog hefyd i rannu’ch gwaith a chyfarfod â phobl newydd. Os y’ch chi’n chwedleua, barddoni, rapio, yn canu geiriau neu’n gwneud f lmiau, e-bostiwch ni i logi’ch cyfnod i gy wyno. Croeso i bob oedran a chefndir.

llogi lle ar y llawr: eleanorshaw10@gmail.com