Events

The Real Junk Food Project Cardigan

Swper am 6yh
JUST EAT IT Stori am wastraff bwyd
Dangosiad ffilm am 7.30yh

Mae Prosiect Bwyd Sbwriel Go Iawn Aberteifi yn eich gwahodd i swper a dangosiad o ffilm sy’n taflu goleuni ar wastraff bwyd. Ry’n ni’n dwlu ar fwyd. Ry’n ni’n awchu am raglenni coginio di-ri ar y teledu, am gylchgronau byd bwyd a blogiau bwyd a byta, felly pam ein bod yn taflu 50% o’n bwyd i’r sbwriel? Dewch â meddwl agored a boliau gwag. Darganfyddwch realiti gwastraff bwyd y byd, tra’n ceisio gweithio ynghyd i fod yn rhan o’r datrysiad.

Talwch yn ôl eich Teimlade (mynediad a swper)