Mae ‘Iacháu Brân’ yn chwedl oesol am arweinyddiaeth, brad a gobaith. Mae’r cawr hwn yn 7.62m neu 25tr o daldra, ac mae’r cynhyrchiad hwn gan Theatr Byd Bychan yn emosiynol ac epig fel ei gilydd – sioe i roi gwefr mewn unrhyw achlysur.

Mae’r perfformiad hwn yn un ar gyfer safle yn benodol, ac felly’n ffrwyth cyd-weithrediad rhwng Theatr Byd Bychan a’r safle perfformio. Mae angen cynllunio ymlaen llaw er mwyn denu’r gymuned i fod yn rhan, ac er mwyn defnyddio ac addasu i nodweddion unigryw y lle ei hun. Am y rhesymau hyn, ry’n ni’n croesawu gweithio gyda mudiadau lleol ac ymwneud yn weithredol gydag artistiaid a chymunedau eraill.

Dyma stori aberth bersonol Bendigeidfran, stori am gariad Brenin at ei deulu, ei bobl a’i wlad, a chwedl sy’n diweddu mewn cymod wedi rhyfel, brad a gwae. Am fwy na mil o flynyddoedd mae’r doethineb sydd ymhlyg yn y chwedl hon o’r Mabinogion wedi arwain a dylanwadu ar lu o ddarllenwyr. Mae’n amser dod â’r stori i’r 21ain ganrif a rhannu’r doethineb hwnnw gyda chynulleidfa ehangach o lawer, gan ddechrau gyda’n cyfeillion yn y byd Celtaidd. Mae Theatr Byd Bychan wedi defnyddio’r chwedl ganol-oesol i greu dehongliadau newydd gan ddefnyddio’r dyfyniad enwog ‘a fo ben bid bont’ – sef ‘nid oes arweinydd nad yw’n gallu pontio’.

Mae’r cynhyrchiad hwn, gyda’i naratif dwyieithog hygyrch, yn cynnig ymateb emosiynol i sefyllfa’r cawr o gymeriad, sy’n rheswm cryf tros lwyfannu’r cynhyrchiad hwn ar adeg pan y gallai’r gwledydd Celtaidd, a’r ddynoliaeth gyfan, elwa o ennyd i adfyfyrio a chyd-dynnu.

Am fwy o wybodaeth am ‘Iacháu Bran’ ac i drafod eich syniad a’ch digwyddiad, cysylltwch â Sam 01239 615952 sam@smallworld.org.uk