Dewch i Gastell Aberteifi eleni am lwybr llusernau enfawr Hwyl yr Ŵyl o Hyd a theimlwch wefr y gaeaf … Mewn partneriaeth â Theatr Byd Bychan, cyflwynir y digwyddiad swynol hwn ar dir Castell Aberteifi wedi’i gefnogi gan Gyngor Tref Aberteifi.

Ers 2016, daw Theatr Byd Bychan â Pharêd Llusernau Enfawr i Aberteifi ar yr adeg hon o’r flwyddyn, i ddod â chymunedau ynghyd a dathlu tymor y gaeaf. Eleni rydym yn cydweithio i gynnig llwybr llusernau hudolus i chi, a fydd yn llawn o ryfeddodau a gosodiadau. Ar ôl iddi nosi, daw tir y Castell yn fyw gyda llusernau’n tywynnu, syrcas awyr, cerddoriaeth, perfformwyr a rhagor. Mae’n siŵr o fod yn noson fythgofiadwy o ryfeddodau’r gaeaf.

Cofiwch ARCHEBU drwy ffonio Castell Aberteifi 01239 615 131, rhwng 9am a 5pm

cardigancastle.com

Mae’r tocynnau’n rhoi mynediad i ardaloedd profiad y llwybr llusernau yn unig.

Oes angen imi archebu ymlaen llaw?

Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu o 20 Tachwedd 2020 ar gyfer teuluoedd / grwpiau swigen sy’n cynnwys hyd at 9 o bobl y grŵp.

Pa fesurau diogelwch fydd ar waith?

Bydd stiwardiaid i’ch tywys drwy’r llwybr llusernau yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru i Ddiogelu rhag Covid. Byddwch yn cael slot amser cychwyn i helpu i reoli llif y cerddwyr ac er mwyn i chi a’ch ‘swigen’ fwynhau eich profiad. Bydd gofyn ichi wisgo gorchuddion wyneb a chadw pellter o 2m o’r staff, gwirfoddolwyr a grwpiau eraill sy’n cychwyn yr un pryd â chi.

A fydd Cegin 1176 ar agor?

Bydd 1176 ar agor yn ystod oriau agor y Llwybr Llusernau yn gwerthu bwyd a diod yr ŵyl a rhagor!