GWNEUD Y MWYAF O’CH COMISIWN

Mae gan Theatr Byd Bychan record gadarn o greu comisiynau a sioeau celf cyhoeddus cyffrous a chynhyrfiol. Ry’n ni’n creu cerfluniau cymalog, automata a llusernau enfawr gan ddefnyddio ystod hollol ryfeddol o ddeunyddiau hapgael, neu a ail-gylchwyd neu ail-bwrpaswyd. Ry’n ni’n creu celfyddyd newydd, ysbrydoledig trwy ddefnyddio deunyddiau y byddai rhai yn eu hystyried yn sbwriel.

Mae rhai comisiynau yn benodol ar gyfer safle, eraill wedi eu creu i fynd ar daith ac yn ymddangos fwy nag unwaith. Er defnyddio deunyddiau a ail-gylchwyd, mae’r strwythurau hyn yn barhaol neu’n lled-barhaol ac yn aml fe gânt eu datod a’u hail-ddefnyddio ar gyfer prosiectau eraill yn y dyfodol.

Ry’n ni’n croesawu trafod syniadau a chyllidebau am ein bod yn gwybod mai cyd-weithio yw’r allwedd i lwyddiant. Dyma rai enghreifftiau diweddar o’n gwaith yn creu argraff o fewn cymunedau.

Trychfilod NEWYDD yn ychwanegu at gynnwrf I’m a Celebrity yng ngogledd Cymru

Tachwedd 2021

Mae cynnwrf I’m a Celebrity yn parhau yng ngogledd Cymru! Gwahoddwyd Theatr Byd Bychan yn ôl gan Abergele i greu mwy o waith celf wedi’i ailgylchu i ddathlu dychweliad y rhaglen deledu hwylio ar ITV I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here yng nghastell Gwrych 2021. Comisiynwyd y llwybr celf I’m a Celebrity Too yn wreiddiol gan Venue Cymru yn 2020, ac fe’i tynnwyd ynghyd gan Oriel Colwyn gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy, Cartrefi Conwy a chyngor tref Abergele.

Yn 2020 comisiynwyd Theatr Byd Bychan i greu tri thrychfilyn anferthol. ‘Mae creu strwythurau anferthol allan o ddeunyddiau adferedig i’w ail-bwrpasu yn rhywbeth rydyn ni’n caru ei wneud,’ medd yr artist Bill Hamblett. Bydd trychfilod enwog eleni’n cynnwys pry cop anferthol, llygoden ffyrnig a phen neidr â chorff wedi’i weu (sydd wrthi’n cael ei greu gan y gymuned er mwyn creu’r neidr hiraf yng ngogledd Cymru).

Mae Theatr Byd Bychan yn ystyried yr effaith ar yr amgylchedd wrth greu eu gwaith. Mae’r creaduriaid wedi’u gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, wedi’u hadfer a darnau o jync. Mae cerfluniau eleni’n amlygu rhywogaethau eraill y mae rhai bodau dynol yn eu hystyried yn bla. ‘Dewiswyd ceiliog y rhedyn, gwyddon y mes a chwilen gorniog y llynedd am eu bod nhw’n bwysig bob un ar gyfer cadwraeth y fioamrywiaeth gyfoethog sy’n bodoli yn yr ardal hon,’ medd yr artist Ann Shrosbree. ‘Mae’r creaduriaid eleni yn rhan bwysig o’n hecosystem ni hefyd. Gobeithiwn y byddant yn parhau i ddod â gwên i’r dref.’

Lluniau: diolch i Paul Sampson, Oriel Colwyn

Llwybr Celf Stryd Newydd ar Gyfer Bae Colwyn

Rhaglen bartneriaeth yw Dychmygu Bae Colwyn a’i gweledigaeth yw gosod etifeddiaeth a diwylliant wrth galon adferiad Bae Colwyn. Ers ei ffurfio yn 2019, datblygwyd ystod o brosiectau sy’n mynd ar drywydd hanes unigryw y fro a’i chysylltiad â chymunedau’r gorffennol a’r presennol, a hynny trwy gyfleoedd creadigol. Ariannwyd y rhaglen Dychmygu gan Gynllun Lle Arbennig Cronfa Etifeddiaeth y Loteri Cenedlaethol, Cyngor Bwrdeisdref Bae Colwyn a Chyngor Tref Bae Colwyn.

Mae Theatr Byd Bychan yn falch iawn i fod wedi derbyn comisiwn i greu Llwybr Cerfluniau Dychmygu Bae Colwyn trwy ymgynghoriad â’r gymuned. Gan weithio’n agos â Phwyllgor Colwyn yn ei Blodau a gyda nawdd ariannol ychwanegol gan Gwynt y Môr, mae’r prosiect yn ymateb i’r gorffennol ond hefyd yn mynd ar drywydd ac yn adlewyrchu presennol bywiog a chreadigol y dref. Bydd y gosodiadau yn cysylltu gyda’r App Llwybr Dychmygu cyffrous; profiad llwybr etifeddiaeth trwy realaeth estynedig sydd i’w lansio yr haf hwn.

Llun: John Ansell

Gosodiad Bar Jin

Canolfan wyliau Bluestone, sir Benfro, 2019

Adeiladwyd y cerflun amlweddog, rhyngweithiol hwn gan Toby Downing, artist Theatr Byd Bychan, fel atyniad parhaol yng Nghanolfan Wyliau Bluestone. Mae gan y gosodiad dan do yn y bar elfennau cyffrous, disglair. Ar y to mae teclyn mecanyddol mawr, wedi ei yrru gan beiriant trydan gyda llawer o ddarnau symudol sy’n cyffroi a denu sylw (mwy o gogiau, cranciau, liferi ac olwynion).

Mae Toby wedi cynnwys elfennau rhyngweithiol i ddenu sylw ymwelwyr; symbal enfawr sy’n gweithio â handlen, a megin wynt gyda rhaffau tynnu. Mae’r rhaffau yn chwarae’r harmonica a’i sain yn cael ei chwyddo gan gorn gramoffon. Ac yn ôl yr arfer, mae’r cerflun hwn wedi ei greu yn bennaf allan o wrthrychau hapgael ac a ail-gylchwyd.

Y Ddraig Goch

Mae Draig Goch Gymreig enfawr a brawychus Theatr Byd Bychan yn gerflun cymalog ac yn gawr gorymdeithiol sy’n mesur 10m o hyd. Comisiynwyd hon gan Gyngor Sir Abertawe ac roedd yn arwain y dorf ym Mharêd Dewi cyntaf Abertawe yn 2018, a bwriedir iddi ymddangos mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Mae’r ddraig ar olwynion a gall ymdroelli drwy strydoedd y ddinas mewn gorymdaith ryfeddol gan gyrraedd pen ei thaith yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Yn 2018, gweithiodd Theatr Byd Bychan gyda nifer o grwpiau cymunedol, teuluoedd ffoaduriaid, ysgolion a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr i greu eu fersiynau eu hunain o ddreigiau ar gyfer y parêd. Gwahoddwyd y ddraig goch ers hynny i nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys Cyhoeddi’r Eisteddfod Genedlaethol yn Aberteifi yn 2019.