Prosiect Theatr Byd Bychan yw Cofia Pysgota, a grewyd trwy weithio’n agos gyda dosbarth blynyddoedd 5/6 yn Ysgol Gynradd Aberteifi i ymchwilio a chreu ffilm am y diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion.

Defnyddiwyd dulliau creadigol o ddysgu gan gynnwys chwarae rôl, cronni syniadau mewn grwpiau, lluniadu a chynnal cyfweliadau. Daeth y plant yn griwiau ffilmio ac ymchwiliwyr gan gyfweld â physgotwyr, gwerthwr pysgod, 4CG (mudiad lles cymunedol sy’n edrych ar sefydlu marchnad bysgod ffres yn Aberteifi) a chyfweliadau vox pop gyda’r cyhoedd.

Mae eu ffilm yn rhan bwysig o’r adnodd dysgu hwn ar gyfer ysgolion cynradd, yn cefnogi dysgu am y diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion.

Cefnogwyd Cofia Pysgota gan Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Ceredigion (FLAG).

 

Mwy o fanylion

cofiapysgota.org