Cragen yw anghenfil chwedlonol newydd Theatr Byd Bychan sy’n mynd i ymddangos ar hyd arfordir epic Cymru yn ystod Blwyddyn y Môr.

Yn ôl y sôn, mae Cragen yn byw oddi ar arfordir Cymru ac mae arbenigwyr yn rhagweld y bydd hi’n ymddangos ar hyd yr arfordir mewn deg lleoliad gyda’i neges bwysig am foroedd glân. Bydd ymwelwyr a chymunedau yn rhyfeddu at ei dyfeisgarwch ac yn gegrwth wrth weld ei maint, wrth iddi ddychwelyd gwastraff plastig di-angen o’r môr i’r tir.

Mae Cragen yn barod i ddenu cefnogaeth busnesau lleol a grwpiau cymunedau di-blastig.

Dywedodd y Gweinidog dros Dwristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas

Mae Blwyddyn y Môr yn cynnig cyfle gwych i ni arddangos ein morlin bendigedig i’r byd, o’n 50 o ynysoedd, ein 230 o draethau gyda mwy o Faneri Glas y filltir na’r un lle arall ym Mhrydain – i Lwybr Arfordir Cymru sy’n 870 milltir o hyd, y cyntaf yn y byd. Ond, mae hefyd yn cynnig llwyfan i ni godi ymwybyddiaeth o’r angen i warchod ein hamgylchedd – ac effaith posib ein gweithgareddau ar ein moroedd a’n harfordir. Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i leihau’r defnydd o blastigion untro, a dwi wrth fy modd ein bod wedi gallu cefnogi’r prosiect blaengar hwn gan Theatr Byd Bychan. Bydd Cragen yn helpu codi ymwybyddiaeth o effaith plastigion untro a bydd cefnlen ein morlin hyfryd yn ein hatgoffa am yr harddwch sydd angen ei warchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae gwahoddiad i aelodau’r cyhoedd fwynhau perfformiadau Cragen rhwng Gorffennaf a Rhagfyr a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous a digwyddiadau sy’n cyd-redeg â’r daith o gwmpas Cymru, gan gynnwys Taith Realiti Estynedig ‘Moroedd Cymru 7D’ yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt (lle gallwch ddysgu am beth o’r bywyd gwyllt morol anhygoel sy’n ymgartrefu ym moroedd Cymru). Bydd Cadwch Gymru’n Daclus a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn trefnu sesiynau glanhau traeth a bydd llwyth o weithgareddau teuluol yn cael eu trefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro ac eraill. Bydd Cragen yn ymuno mewn dathliadau sydd ar y calendr eisoes megis Gŵyl Sea2shore, Gŵyl Beaumaris a’r Parêd Llusernau Enfawr, Aberteifi.

Catch a glimpse of Cragen and her travels online cleanseascragen.wales and search Facebook, Twitter and Instagram for the many photos uploaded by visitors on social media using the hashtags #cleanseascragen #findyourepic #cleanseas

Contact for further information: Sam Vicary, sam@smallworld.org.uk, 01239 615 952

Image credit

‘Venationes Ferarum, Avium, Piscium: Pugnae Bestiariorum & Mutuae Bestiarum’

Design for a tapestry 1630. With the permission of Roderic Bowen Research Centre, University of Wales Trinity Saint David.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy’r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.

  • Loads of Photos of Cragen

  • Films of Clean Seas Cragen