Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau

Cymerodd Theatr Byd Bychan ran mewn menter ddysgu gyffrous yng Nghymru gan weithio gydag Ysgol Glan y Môr, Porth Tywyn. Mae’r Cynllun Arwain Ysgolion Creadigol yn rhan o’r rhaglen Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015-2020, ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Fe weithiodd ymarferwyr Theatr Byd Bychan, Bill Hamblett a Jacob Whittaker, gydag 17 o ddisgyblion blwyddyn 8 i edrych ar bynciau Medrusrwydd Digidol ac Addysg ar gyfer Cynaladwyedd, Datblygiad a Dinasyddiaeth Byd-eang. Roedd hyn yn golygu dyfeisio ffyrdd o gyfathrebu materion byd-eang: cynaladwyedd amgylcheddol, iawnderau dynol a chyfrifoldebau, ffoaduriaid ac ati. Cyflwynwyd y canlyniadau yn ddigidol.

Fe gynhyrchodd y prosiect ffilm fer sy’n rhoi golwg i ni ar ddyfodol trwy lygaid disgyblion Ysgol Glan y Môr. Mae ystafell newyddion leol yn rhan o drychineb amgylcheddol. Mae’r llanw’n codi a boddi’r dre ac mae pob porthladd dan ddŵr. Mae’r canlyniadau yn peryglu yr amgylchedd, sicrwydd bwyd a iawnderau dynol.