Mae Theatr Byd Bychan wedi ymuno â NAWR (Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru) i ddarparu DPP a gweithdai HMS ar gyfer athrawon cynradd er mwyn paratoi ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol yng nghwricwlwm newydd Cymru.

Fe gysylltodd Theatr Byd Bychan a Hyrwyddwr Celfyddydau NAWR, Seren Stacey, gydag athrawon Ysgolion Cynradd Ceredigion er mwyn datblygu cyfres o weithdai ymarferol dan arweiniad ymarferwyr celfyddydau proffesiynol mewn ystod o ddisgyblaethau: dawns, drama, celf weledol ac animeiddio. Mae’r cwricwlwm newydd yn gosod cryn bwysigrwydd ar brofiadau dysgwyr o fathau gwahanol o gelfyddydau – fel aelodau o gynulleidfa ac ymarferwyr. Mae Theatr Byd Bychan yn cefnogi dysgwyr i archwilio ffurfiau celfyddydol, i ymateb, adfyfyrio a chreu.

Bydd athrawon yn archwilio sawl disgyblaeth o blith y Celfyddydau Mynegiannol dros bum sesiwn ac yn adeiladu pecyn o ymarferion y gellir eu defnyddio’r hyderus yn yr ystafell ddosbarth. Dyma gyfle i gyflwyno athrawon lleol i ymarferwyr uchel eu parch sy’n byw a gweithio yn yr ardal. Ry’n ni’n hapus i fod yn cyd-weithio â’r Artist Symud Stirling Steward a’r Artist Gweledol Sean Vicary ar y prosiect hwn.

Enghreifftiau o weithdai:
Symud Creadigol gyda Stirling Steward
Gwneud Pypedau Cysgod gyda Ann Shrosbree a Bill Hamblett
Sgiliau Drama: Lluniau Llonydd gyda Ann Shrosbree a Bill Hamblett
Risg ac Arbrofi yn y Broses Greadigol gyda Seren Stacey