Mae’r anturiaethwr a’r fforiwr, y Fonesig Augusta Llywelyn-Gordon, yn 12tr o daldra ac mae ganddi ddau gynorthwydd maes i’w helpu yn ei gwaith. Mae pawb sy’n dod i’r cynhyrchiad yn cymryd rhan i ymuno gyda hi ar daith maes wrth iddi adnabod creaduriaid a nodweddion diddorol gyda’i hoffer arbenigol (gan gynnwys chwyddwydr enfawr a binociwlars).

Mae hon yn sioe bromenâd o ansawdd ar gyfer nifer fawr iawn o ddigwyddiadau. Bydd Theatr Byd Bychan yn cyd-weithio gyda’r trefnwyr er mwyn cyfathrebu neges eu gŵyl/digwyddiad, neu gyda phartneriaid i dynnu sylw at brosiect amgylcheddol/ cynaladwyedd. Er enghraifft, yng ngŵyl take pArt yn Venue Cymru fe gynhalion ni weithdai ‘Adeiladu Bocs Nythu Gwenoliaid Duon’ ochr yn ochr â’r perfformiad, ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, am fod yr Ymddiriedolaeth wedi adnabod yr angen am fwy o safleoedd nythu.

Mae’r Fonesig Augusta yn hyddysg mewn sawl maes academig. Mae wedi astudio anthropoleg, daeareg, entomoleg, cosmoleg, bioleg – bron pob ‘oleg’, a dweud y gwir. Mae’n symud yn osgeiddig trwy bob amgylchedd yn arddull y cyfnod Belle Epoque, gan greu argraff ar bawb o’i chwmpas, tra bod ei dau gynorthwydd yn llywio ei llwybr ac yn casglu tîm o ddilynwyr sy’n cael eu gwahodd i rannu eu gwybodaeth nhw am yr amgylchedd.

Lady Augusta is an Edwardian lady of means, with the leisure to pursue her scientific curiosity and interest in nature. Bound by the dress code of her era she is obliged to wear a long skirt and tight bodice, even on a hot and sultry Saturday in July. She is visiting Llanerchaeron with a trio of fellow enthusiasts. One is in waistcoat and bowler hat and summons an audience in Llanerchaeron’s courtyard. Lady Augusta comes with a natural advantage in attracting followers for her wood and meadow explorings. In the hands of Bill Hamblett she is ten feet tall- although “In the hands of” might be better be read as “on the shoulders of.”

But ecological purpose is not a motive force for theatre, although it well may be an incidental result. Its intention is delight and that is what is on show. Lady Augusta herself was to be seen last weekend in that most wonderful of locations, Sydenham’s Horniman Museum. She is now back in her residence above the River Mwldan. Enquiries as to her future explorations should be made to that remarkable Cardigan building that is the home of Small World Theatre. Adam Somerset, Theatre in Wales, July 2014