Peiriant Newid Pethau * Making a Difference Engine

theatr awyr agored, amgylcheddol, pyped-waith ymdrochol , animeiddio, aml-gelf

Perfformiad theatr bypedau rhyngweithiol gan Theatr Byd Bychan yng nghyfnod #climatecrisis. Ymunwch â thriawd o deithwyr oesol sydd ar daith am atebion wrth iddyn nhw wibio, sgrialu a throi handlenni gan ofyn cwestiynau am fioamrywiaeth gyda’u Peiriant Newid Pethau. Mae’r mecanwaith rhyfeddol hwn yn defnyddio hen dechnoleg, pypedau ac automata i edrych yn ddramatig ar ein sefyllfa nawr, ble ’roedden ni a ble gallem fod yn y dyfodol.

Cewch eich swyno gan straeon ysbrydoledig a dwli hen ffasiwn wrth i dri drwbadŵr fynd â chi i chwilota am gyfrinach ‘cydgysylltiad pob peth’. Ar daith gythryblus o gwmpas troadau cywir a chas, a rhywogaethau a gollwyd ac a gafwyd eto, eu gobaith yw y gallwch chi helpu yn y man a’r amser penodol hwn.

Y Prosiect

Datblygwyd y stori gyda phartneriaid ledled Cymru i’w haddasu ar gyfer lleoliadau penodol, gan gynnig cyfleoedd i deuluoedd ryngweithio gyda’r peiriant, a’u hannog i werthfawrogi ac amddiffyn ein bioamrywiaeth unigryw. Ar daith yn 2020 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Due to to CV-19 pandemic, this tour is postponed and new dates will be released soon.

DYDDIADAU TAITH 2020

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth

Volcano, Abertawe

Oriel y Parc, Tŷ Ddewi, Sir Benfro mewn partneriaeth gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro

Eisteddfod Genedlaethol, Tregaron, Ceredigion

Gwarchodfa Natur RSPB Ynys-hir, Ceredigion

Gŵyl Green Man, Powys

Oriel Davies, Y Drenewydd, Powys i gyd-daro gyda Gŵyl Fwyd y Drenewydd

Perfformiadau ymlaciol i blant gydag awtistiaeth yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi

Prosiect Awyr Dywyll Cwm Elan, Powys

Venue Cymru mewn partneriaeth a Llwybr Arfordir Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Llandudno, Conwy.

Darn newydd o theatr amgylcheddol yw Peiriant Newid Pethau a’i fwriad yw codi ymwybyddiaeth cynulleidfa o gynaladwyedd amgylcheddol mewn deg safle yng Nghymru. Mae modd addasu y cynhyrchiad awyr agored, safle-benodol hwn ar gyfer ei ddangos dan do heb gyfaddawdu arno. Mae’n brofiad aml-gelfyddydol sy’n cynnwys elfennau o waith pyped, animeiddio a sain-luniau gyda digonedd o gyfleoedd i gynulleidfa gymryd rhan a rhyngweithio gyda’r peiriant.