DDOD Â STRAEON YN FYW

Mae gan Theatr Byd Bychan 40 mlynedd o brofiad o DDOD Â STRAEON YN FYW, gan weithio trwy berfformiad a phŵer pyped-waith. Casglodd NODDFA rai o’r straeon a adroddwyd gan ffoaduriaid yn Oasis, Caerdydd, sef canolfan ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid o Iran, Irác, Affganistan, Swdan, Mali, Congo a sawl gwlad arall. Crëwyd yr animeiddiad hardd hwn mewn partneriaeth â Winding Snake Productions ac ro’n ni am rannu’r ffilm i dathlu ceiswyr lloches, cyfraniad ffoaduriaid a straeon.

Mae llawer o restrau digwyddiadau ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid arlein refugeeweek.org.uk  gan gynnwys detholiad o ffilmiau wedi ei guradu gan Counterpoint Arts a ysbrydolwyd gan y thema ‘We Cannot Walk Alone’ er mwyn sbarduno trafodaeth. Yn agosach aton ni, mae gan Wythnos Ffoaduriaid Cymru raglen o ddigwyddiadau a dathliadau o Gymru celebratinghome.wales

#RefugeeWeek2021 #SimpleActs