Datganiad i’r Wasg

19/10/20

Sut mae technoleg ddigidol yn arwain Theatr Byd Bychan at ffyrdd newydd o weithio.

Mae Theatr Byd Bychan, sy’n sefydliad annibynnol a chyrchfan gymunedol, yn hynod o falch i allu cyhoeddi cynlluniau i lansio llwyfan digidol i ddarganfod ffyrdd o ennyn diddordeb, cefnogi artistiaid a diddanu cynulleidfa trwy fisoedd y gaeaf, dan nawdd Cronfa Adfer Diwylliant Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’n amser pryderus i lawer o artistiaid a mudiadau celfyddydol wrth geisio ymateb i sefyllfa COVID yng Nghymru. Mae cynulleidfaoedd yn gweld eisiau’r cyswllt gyda’u mannau cymunedol lleol a gweithwyr llawrydd yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i gomisiynau. Mae Theatr Byd Bychan am gyfleu i’r gymuned bod cynlluniau ar droed i greu digwyddiad mawr, lle bydd ymbellhau cymdeithasol, ar y cyd â Chastell Aberteifi o gwmpas adeg y Nadolig. “Mae gwreiddiau Theatr Byd Bychan yn y gymuned ac ry’n ni’n neud popeth o fewn ein gallu i ddod â diddanwch diogel a rhyw ryddhad yn ystod y cyfnod anodd hwn. Fyddwn ni ddim yn gallu gwneud llusernau gyda’r cyhoedd na threfnu’r Parêd Llusernau Enfawr eleni, sydd wedi denu miloedd o wylwyr a chyfranogwyr i’r dre yn y gorffennol. Ond byddwn yn gweithio gyda’n cyfeillion yng Nghastell Aberteifi a Phartneriaeth Canol Tref Aberteifi i greu digwyddiad ysblennydd yn llawn goleuni ar gyfer teuluoedd ar dir y Castell ym mis Rhagfyr,” meddai’r Cyfarwyddwr, Ann Shrosbree.

Mae Theatr Byd Bychan wedi derbyn  cefnogaeth amserol gan Gyngor Celfyddydau Cymru i edrych ar ac arbrofi gyda defnyddio technegau digidol arloesol. Bydd yn creu cymeriadau pyped 2D gan gyflwyno’r gwaith ar-lein i greu rhaglen o ddigwyddiadau ffrydio-byw o’r lleoliad ar gyfer y gaeaf. Bydd y Llwyfan Digidol yn cynnwys amser stori i blant, gigs bach clós, sioe Gabaret a mwy. “Dyma arbrawf sy’n gorwedd rhwng perfformiad byw a gwylio ffilm. Yn lle teimlo dan warchae COVID, ry’n ni am gyfoethogi’n gwaith gan ddefnyddio technoleg, dod o hyd i ffyrdd newydd i gynnal diddordeb teuluoedd a chyrraedd at fwy o bobl yn eu cartrefi,” meddai’r Rheolwr Marchnata, Sam Vicary. “Byddwn yn gwneud popeth gallwn ni i gadw’r awyrgylch yn gynnes a chyfeillgar, gan arddangos llawer o’n hoff berfformwyr megis Beyond Compere, nes gallwn gwrdd yn ddiogel unwaith eto.”

“Mae’n her bod tu fewn i gorff 2D bois,” meddai Beyond Compere, “ond dwi’n siwr ‘na i ddod i arfer gydag amser – ah amser, ‘na ni ddimensiwn arall…dwi’n teimlo’n fwy hyderus yn barod!”

Am fanylion pellach ynglyn â digwyddiadau i ddod ac i ail-gysylltu ewch i wefan smallworld.org.uk os gwelwch yn dda.