Cyllid o gyfer y dyfodol

Mae’n gyffrous iawn gallu rhannu ein tudalen rhoddion ar-lein gyda chi. Dyma ein tudalen rhoddion gyntaf erioed ac fe benderfynon ni weithio gyda rhaglen Crowdfund Wales sy’n mynd i’n helpu i godi £2,250. Os cyrhaeddwn ni y targed hwn, byddwch yn ein helpu i ddatgloi £250 o arian am ddim. Ry’n ni am godi arian nawr ar gyfer y dyfodol, y tu hwnt i Covid-19, er mwyn cefnogi ein cymuned a’r celfyddydau yng Nghymru.

Mae’n hawdd cefnogi gwaith cymunedol Theatr Byd Bychan trwy roi rhoddion rheolaidd ar-lein. Gall £5 y mis yn unig wneud y byd o wahaniaeth wrth i ni gynllunio ymlaen. Mae eich rhoddion yn ein helpu ni i redeg hyfforddiant sgiliau awyrol, noddi prosiectau addysg, darparu cefnogaeth hanfodol i artistiaid cyswllt a gweithwyr llawrydd, creu theatr amgylcheddol a chyflwyno digwyddiadau a dosbarthiadau ar-lein. Ry’n ni’n ddiolchgar am unrhyw gefnogaeth – mae rhannu’r postiad hwn a’r ddolen ynddo ei hunan yn help mawr. Diolch o galon.

 

Gwirfoddoli

Ry’n ni’n chwilio am lysgenhadon i godi arian ar gyfer yr elusen. Ry’n ni wedi bod yn gweithio’n galed i gyrraedd ein nod o £1,750 ymhen 6 mis er mwyn datgloi rhodd o £250 oddi wrth Localgiving. Byddai’n wych o beth petaech chi’n gallu helpu a byddem yn falch iawn i roi sylw i’ch stori. Ry’n ni’n gwybod bod gyda ni lawer o gefnogaeth yn ein cymuned a gallai hwn fod yn fodd i greu cysylltiadau a chael tipyn o hwyl. Os oes gyda chi ddiddordeb arbennig mewn rhyw agwedd benodol o’n gwaith (Syrcas Byd Bychan, Amethyst, gweithdai cymunedol ac ati) gallwn roi mwy o fanylion i chi. Gallwch ddechrau codi arian gan ddefnyddio’r ddolen ar ein tudalen. Diolch o galon.

 

What People Say

I highly recommend Small World Theatre for music events and the arts.

What a very special place. The staff are lovely, and the gigs are amazing. Always a great, fun crowd.

Small World Theatre is beautifully designed and eco friendly too.

 

“It is a special place to come and teach my yoga classes. The staff are really helpful and great fun too. I have missed this place hugely during this strangest of times and very much look forward to the day we can all return.”
Louise Cook, Breathing Space

“My husband and I took part in one of the Lantern Making workshops in preparation for the festival in December. I have quite bad anxiety and was anxious about attending. Booking in was simple and friendly. The session was well organised and everyone running it was so welcoming, encouraging and patient. We both REALLY enjoyed and are looking forward to the parade! Will definitely look out for future events here.”

“A big thank you to Small World Theatre and all the poets, readers and storytellers that attended Spoken Word Saturday. Inspirational.” Eleanor Shaw, People Speak Up.