Cysylltu’r Cenhedloedd Celtaidd

Mae Theatr Byd Bychan yn gyffrous i gyhoeddi ei chydweithrediad newydd gyda Cysylltiadau Hynafol. Mae’r prosiect Cysylltiadau Hynafol yn bartneriaeth draws-ffiniol rhwng Cyngor Sir Penfro, Cyngor Swydd Wexford, Arfordir Sir Benfro Awdurdod Parc Cenedlaethol a Visit Wexford. Mae’r partneriaid yn gweithio ar y cyd ar brosiect celfyddyd, treftadaeth a thwristiaeth cynaliadwy cynhyrfus a noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy’r rhaglen gydweithio rhwng Iwerddon a Chymru.

Bydd Theatr Byd Bychan yn creu dau ddigwyddiad awyr agored, gan ddod â theatr a golygfeydd i’r prosiect hwn.

Dewi Sant Gawr yn arwain Croeso’r Pererinion 8/5/22

Mae gwahoddiad i bawb i Groeso’r Pererinion ar 8 Mai am 3pm yn ninas leiaf Sir Benfro, Tyddewi! Ymunwch â’r orymdaith gaiff ei harwain gan Ddewi Sant cawraidd, sef pyped symudol newydd Theatr Byd Bychan a chorau fydd yn canu caneuon sydd â blas rhyngwladol iddynt trefnir gan Span Arts. Bydd y criw yn cwrdd ag artistiaid Cysylltiadau Hynafol y Camino Creadigol wrth iddyn nhw gwblhau rhan olaf eu pererindod.

Ymunwch â’r artistiaid ar Sgwâr y Groes, Tyddewi am 3pm am orymdaith tuag at dir cadeirlan Tyddewi.

Darlun o Dewi Sant gan Nayfe, Nought Design   Dylunio gan Heidi Baker

Comisiynodd Cysylltiadau Hynafol bedwar artist perfformio i ymuno a phererindod y ‘Camino Creadigol’. Mae’r artistiaid Ailsa Richardson, Suzi McGregor, Bonnie Boux a Kate Powell yn teithio o Ferns i Dyddewi ar droed. Byddant yn treialu’r llwybr traws-ryngwladol newydd sy’n 130km o hyd o Ferns, Swydd Wexford i Dyddewi, Sir Benfro sydd wrthi’n cael ei ddatblygu gan yr Ymddiriedolaeth Bererindod Brydeinig. Bydd yr artistiaid yn ymateb yn greadigol i’r straeon, y dirwedd a’r bobl y dônt ar eu traws mewn perfformiadau byrion ar dir Cadeirlan Tyddewi.

Rowan Matthiessen, rheolwr prosiect Cysylltiadau Hynafol.

Bwriad y prosiect hwn yw adfywio a dathlu’r cysylltiadau hynafol sydd rhwng Iwerddon a Chymru.Rydym ni’n hynod gyffrous i fod yn gweithio gydag artistiaid ynghyd â chymunedau yn Iwerddon a Chymru i ailddarganfod ein treftadaeth gyffredin ac y ddarganfod y cysylltiadau sydd yn ein bywydau modern.

Comisiynodd Cysylltiadau Hynafol Theatr Byd Bychan (Cymru) a Lantern (Iwerddon) i ddod â’r dathliadau i’r cymunedau lleol mewn pedwar digwyddiad cynhyrfus dros ddwy flynedd.

Ann Shrosbree, cyfarwyddwr Theatr Byd Bychan.

Dyma gyfle euraidd i Theatr Byd Bychan i greu ar y cyd gyda phartneriaid newydd yn Iwerddon a Chymru. Rydym ni eisoes wedi darganfod bod gennym gymaint yn gyffredin a fedrwn ni ddim aros i gyflwyno ein cawr o byped o Ddewi Sant i gynulleidfa yn ei dref ei hun, sef Tyddewi.’

Bydd yr artist-bererinion yn cychwyn ar eu taith ar ddydd Sadwrn 1 Mai gyda gŵyl ysblennydd yn Ferns, Swydd Wexford; gan gyfuno parêd llusernau, gwisgoedd a pherfformiad premier byd o ddarn o gerddoriaeth Geltaidd (A gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad). Byddant yn cyrraedd pen eu taith ar ddydd Sul 8 Mai pan fyddant yn derbyn croeso gwresog yn Sir Benfro.