Wythnos Elusennau Cymru

15–19 Tachwedd ac rydym ni’n dechrau drwy ddweud DIOLCH anferthol i’n ffrindiau, ein gwirfoddolwyr, ein noddwyr, ein pobl lawrydd a’n hartistiaid. Allen ni ddim â gwneud yr hyn yr ydym ni’n ei wneud hebddoch chi.

Bwriad yr wythnos yw dathlu a rhoi sylw i waith ardderchog yr elusennau, y sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr Gymru benbaladr, trefnir gan WCVA ac fe’i cefnogir gan ITV Cymru. Cofiwch ddefnyddio #WythnosElusennauCymru yn eich postiad ar y cyfryngau cymdeithasol.

wcva.cymru

Gwelwyd peth newid i’r ffordd yr ydym ni’n gweithio. Fel cwmni theatr, rydym ni wedi addasu er mwyn cadw mewn cyswllt gyda chymunedau drwy Gymru. Er mwyn dathlu’r Wythnos Elusennau Cymru gyntaf rydym ni wedi casglu rhai uchafbwyntiau ynghyd sy’n cynnwys adloniant digidol, creaduriaid anferthol, gweithgareddau llawn hwyl a dau gastell Cymreig.

Fe gynhalion ni ddigwyddiadau a ffrydiwyd yn fyw gan ddefnyddio pypedau digidol rhyngweithiol i godi calonnau yn ystod y cyfnodau tywyll ac i ddiddanu ein cynulleidfaoedd yn ogystal. Fe greon ni gerfluniau ar gyfer Llwybr Celf newydd ym Mae Colwyn. Fe lansion ni gyfres newydd o ffilmiau cyfnod clo drwy AMETHYST fel bod modd i ni weithio o bell mewn ysgolion drwy’r pandemig gan gynnal iechyd meddwl pobl ifanc. Fe gymron ni ran yng ngweithgareddau Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru gan weithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i gyflwyno chwarae, syrcas a gweithdai creadigol i blant lleol. Rydym ni wedi cymryd rhan yn y Pentre Syrcas ac yn parhau i gynnig hyfforddiant diogel a chynhwysol ar gyfer myfyrwyr syrcas yr awyr. Gwnaethom lwyfannu profiad erchyll o arswydus i filoedd ar dir castell Aberteifi #spooktakulaaberteifi. Fe wnaethom ni ymuno gyda Llwybr Celf Abergele gan hyrwyddo ecoleg a chynaladwyedd o gwmpas cynnwrf #ImACeleb yng nghastell Gwrych. Fe gychwynnon ni ein hapêl codi arian LocalGiving gyntaf, gan godi £1,990 tuag at brosiectau i’r dyfodol.

Mae tîm Byd Bychan yn anfon eu gwerthfawrogiad atoch bob un.

Os heffech chi helpu gyda chodi arian, gallwych chy wneud hynny yma smallworld.org.uk/home/fundraising

Y gorau o 2021