LANSIO Theatr Ieuenctid Byd Bychan!

26/10/21

Mae Theatr Byd Bychan yn paratoi prosiect theatr ieuenctid cynhyrfus newydd yn 2022 ac fe hoffen nhw wahodd pobl ifanc leol i ddiwrnod blasu ar 26/10/21 er mwyn rhannu syniadau a sgwrsio am y cyfleoedd unigryw sydd i’w cael ym maes Theatr ac yn y Celfyddydau Perfformio.

Mae Ieuenctid Byd Bychan (IBB) yn gwmni cadarnhaol a chreadigol sy’n agored i bob person ifanc o oed ysgol uwchradd. Bydd IBB yn wagle diogel bob tro, yn blaenoriaethu cynhyrchu theatr o safon dda a chynnig profiadau adeiladol sy’n cyfoethogi i bawb. Caiff y sesiynau cyson wythnosol eu rhedeg gan arweinwyr theatr ieuenctid profiadol, yn ogystal â mewnbwn gan hyfforddwyr arbenigol mewn disgyblaethau fel gwaith pyped a theatr gorfforol.

Bydd cyfres fechan o sesiynau’n digwydd eleni gyda’r bwriad o gychwyn y sesiynau theatr ieuenctid cyson wythnosol yn 2022. Rhowch eich enw ar y rhestr ar gyfer y diwrnod blasu nawr drwy gysylltu ag info@smallworld.org.uk