Y Llwybr Mellt

cefnogir gan Arts Council Wales

Sioe bypedau ‘werdd’ i’r teulu oll sy’n adrodd stori ein dyddiau ni

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd o ddeall a gofalu.

Llwybr Mellt yw sioe bypedau deuluol newydd Theatr Byd Bychan ac mae wedi ei chreu ac ar daith gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

lightningpathshow.com

The Lightning Path/ Llwybr Mellt echoes the company’s strong ecological ethos with a journey across the continents from pole to desert…The action blends the range of possibilities of puppetry … is witty, colourful and compact.
Adam Somerset, Theatre in Wales April 2016

Dewch i gwrdd â’r criw!

Cyfarwyddwraig

Mae Ann Shrosbree yn bypedwraig a pherfformwraig grefftus iawn yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Theatr Byd Bychan

Pupedwr ac actor

Mae Hope Dowsett yn eithriadol o gyffrous i fod yn perfformio yn ei sioe broffesiynol gyntaf. Pan nad yw’n actio ei hoff bethau yw llwybrau pert, llyfrau da a bisgedi.

Mae  Heledd Gwynn wrth ei bodd yn gweithio gyda phypedau. Ar y sgrîn yn ddiweddar roedd Heledd yn chwarae rhan Joy yn y gyfres deledu 35 DIWRNOD. Mae’n dwlu gweithio ar ei phrosiectau celf a mynd allan ar gefn beic (gyda phicnic sy’ ore).

Bill Hamblett yw cyfarwyddwr creadigol Theatr Byd Bychan ac mae’n actor a phypedwr. Mae ei waith wedi mynd ag e ar draws y byd. Mae wrth ei fodd yn ail-ymweld â rhai o’r lleoedd a’r cymeriadau yn Llwybr Mellt.

Datblygu sgript

Meredydd Barker, Carol Byrne Jones

Animeiddio

Sean Vicary

Sgôr gerddorol

Dr Peter Stacey

Datblygu Technegol

Steve Knight

Gwneuthurwyr pypedau

Toby Downing, Ann Shrosbree, Bill Hamblett

Ymholiadau archebu

Sam Vicarysam@smallworld.org.uk