PARÊDS LLUSERNAU ENFAWR!

Mae Theatr Byd Bychan yn arbenigo mewn Parêds Llusernau Enfawr a gorymdeithiau cymunedol. Ry’n ni’n argymell rhain yn gynnes fel math o ddigwyddiad i ddal sylw, ysbrydoli creadigrwydd a denu pob oed a gallu.

Mae Theatr Byd Bychan yn gwefreiddio cymunedau ac ymwelwyr i Orllewin Cymru yn flynyddol gyda Parêd Llusernau Enfawr creadigol a dychmygus ar thema benodol yn nechrau mis Rhagfyr. Yn y gorffennol, derbyniwyd nawdd gan Croeso Cymru a’r Loteri Fawr. Mae gweithdai Gwneud Llusernau yn dechrau’r dathliadau ac yn denu cannoedd o deuluoedd i leoliad Theatr Byd Bychan ei hunan. Bellach mae’r Parêd yn ŵyl flynyddol sy’n denu dros 10,000 o wylwyr i weld y sioe o oleuni.

Daw’r delweddau yma o’r Parêd a gynhaliwyd yn ystod ‘Blwyddyn y Môr’ Cymru. Ysbrydolodd y digwyddiad syniadau gan grwpiau cymunedol ac ysgolion lleol am lusernau ar ffurf creaduriaid y môr, yn ogystal â channoedd o lusernau llongau llai o faint gan y cyhoedd. Daeth y Parêd i’w nabod fel y parêd ‘Fish ‘n’ Ships’!

Ffurfiodd Theatr Byd Bychan bartneriaeth gyda Chastell Aberteifi, a chyd-weithio gyda Partneriaeth Canol Tref Aberteifi, Pwyllgor Sioe Amaethyddol Sir Aberteifi, J.J.Morris, Swallow Yachts, Paul Oakley a byddin o stiwardiaid a gwirfoddolwyr er mwyn sicrhau llwyddiant y digwyddiad. Ymlwybrodd y Parêd ei ffordd ar hyd y strydoedd cyn cyrraedd y Castell lle roedd siwglwyr tân, bwyd blasus gan Cegin 1176 a sioe o dân gwyllt ffantastig.

Ymddangosodd Cragen, sef anghenfil môr Theatr Byd Bychan, yn ei holl oleuni ysblennydd ar yr Afon Teifi ger Cei’r Tywysog Siarl, gan nodi diwedd ei thaith wych.

Am fwy o wybodaeth am wneud llusernau a gorymdeithiau, yna cysylltwch â sam@smallworld.org.uk

Marc Hayes Photography