PUPPETRY AND ANIMATION

Small World Theatre specialises in working with puppetry, visual theatre and animated film. We work with associated artists and actors to develop ideas and work them into projects and performances.

We partners artists and animators to compliment our puppetry skills and create beautiful animated sequences within our shows. We are presently enjoying the symmetry between puppetry, animation and the digital world, learning new Character Animation software with artists animator Sean Vicary to expand our repertoire and present online events on The Digital Stage.

DIGITAL PUPPETRY

Digital technology is guiding Small World Theatre into new ways of working, particularly through times when COVID restrictions prevent the company from working on live theatre projects. We received timely support from The Arts Council of Wales to explore and experiment with new ground-breaking digital techniques. We have introduced new 2D puppet characters, taking our work online to present a digital programme of events live-streamed and a Welsh language children’s story time event.

Join us for our first Amser Stori including digital puppetry.

Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll

A Small World Theatre production for The Digital Stage

Saturday 27/3/21 at 4pm

amam.cymru/small-world-theatre

More information about the project smallworld.org.uk/puppet-theatre/digital-puppets

Pypedwaith ac Animeiddio Cysgodol

PLASTIGWAELOD

Comisiynwyd y gwaith hwn gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gyfer eu harddangosfa Hanes: tales, stories, legends and myths, rhwng 15 Medi 2017 – 16 Ionawr 2018. Llanwodd y sioe ddwy o orielau Canolfan y Celfyddydau gan edrych ar dair prif thema, sef: Cymru a Chwedloniaeth, Straeon Gwerin a Thylwyth Teg, a Mytholeg. Roedd y sioe yn cynnwys gweithiau pwysig gan yr artistiaid rhyngwladol David Hockney a Bedwyr Williams. Y canolbwynt trawiadol oedd pyped enfawr 25m o daldra gan Theatr Byd Bychan, sef Bendigeidfran, yn y brif oriel.

Yn ystod proses gweithdy 2 ddiwrnod, fe weithiodd Theatr Byd Bychan gyda 14 o gyfranogwyr i ddiweddaru’r hen chwedl, Cantre’r Gwaelod. Fe greodd y grŵp gymeriadau a’u troi yn bypedau cysgod hardd. Ar ddiwedd y broses o greu, fe ffilmiwyd eu stori ac fe ail-ffurfiwyd y deunydd gan yr artist Sean Vicary i greu y darn terfynol hwn.

Credydau PLASTIGWAELOD

Cyfranogwyr

Dominika Chuchla, Keith Jackson, Carmel George, Elena Ippendorf, Louise Chennell, Freya Smaldon, Saran Bonser, Megan Fincham, Tamara Ford, Finley Hopson, Sophie Lewis, Leona Maglonzo, Eleonor Badillo, Naomi Vandenberg

Artistiaid a hwyluswyr Theatr Byd Bychan

Ann Shrosbree and Bill Hamblett

Ôl-gynhyrchu a gosod

Sean Vicary

Ffilm a ffotograffiaeth

Jacob Whittaker

Cerddoriaeth

Peter Stacey, Peter Dennett, Adrian Wagner

Click here to add your own text