Eco Theatre

Small World Theatre has its roots deeply embedded in eco theatre (as it was referred to in 1979 when Ann Shrosbree and Bill Hamblett began working together). A fundamental principle for Small World Theatre is to use recycled and repurposed materials in all its productions, as well as embedding awareness in our narratives.

Behavioural Change

We focus on sharing and engaging with the audience to encourage behavioural change. We believe in creating theatre to highlight environmental issues and encourage people to take action to protect the future of our planet.

Cragen: Anghenfil Môr Chwedlonol Cymru

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy’r Llywodraeth Cymru 2018 – 2019

Cragen yw anghenfil chwedlonol newydd Theatr Byd Bychan sy’n mynd i ymddangos ar hyd arfordir epic Cymru yn ystod Blwyddyn y Môr.

Yn ôl y sôn, mae Cragen yn byw oddi ar arfordir Cymru ac mae arbenigwyr yn rhagweld y bydd hi’n ymddangos ar hyd yr arfordir mewn deg lleoliad gyda’i neges bwysig am foroedd glân. Bydd ymwelwyr a chymunedau yn rhyfeddu at ei dyfeisgarwch ac yn gegrwth wrth weld ei maint, wrth iddi ddychwelyd gwastraff plastig di-angen o’r môr i’r tir.

Mae Cragen yn barod i ddenu cefnogaeth busnesau lleol a grwpiau cymunedau di-blastig.

Dywedodd y Gweinidog dros Dwristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas

Mae Blwyddyn y Môr yn cynnig cyfle gwych i ni arddangos ein morlin bendigedig i’r byd, o’n 50 o ynysoedd, ein 230 o draethau gyda mwy o Faneri Glas y filltir na’r un lle arall ym Mhrydain – i Lwybr Arfordir Cymru sy’n 870 milltir o hyd, y cyntaf yn y byd. Ond, mae hefyd yn cynnig llwyfan i ni godi ymwybyddiaeth o’r angen i warchod ein hamgylchedd – ac effaith posib ein gweithgareddau ar ein moroedd a’n harfordir. Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i leihau’r defnydd o blastigion untro, a dwi wrth fy modd ein bod wedi gallu cefnogi’r prosiect blaengar hwn gan Theatr Byd Bychan. Bydd Cragen yn helpu codi ymwybyddiaeth o effaith plastigion untro a bydd cefnlen ein morlin hyfryd yn ein hatgoffa am yr harddwch sydd angen ei warchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

#cleanseascragen #findyourepic #cleanseas 

Y Llwybr Mellt

Cefnogir gan Arts Council Wales 2017

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd o ddeall a gofalu.

Dewch i gwrdd â’r criw!
Actor… Hope Dowsett
Actor…Heledd GwynnActor… Daisy Williams
Actor…Bill Hamblett
Datblygu sgript… Meredydd Barker
Gwneuthurwyr pypedau… Toby Downing, Bill Hamblett, Ann Shrosbree
Sgôr gerddorol… Dr Peter Stacey
Animeiddio… Sean Vicary
Datblygu Technegol… Steve Knight
Dylunio a gwaith celf… Sam Vicary
Cyfarwyddwraig… Ann Shrosbree