I ddathlu agor Canolfan S4C yn Yr Egin, cynhaliwyd pythefnos o weithgareddau yn y ganolfan newydd yng Nghaerfyrddin gyda Parêd Llusernau Enfawr yn uchafbwynt.

Comisiynwyd Theatr Byd Bychan i greu Parêd ar gyfer Prifysgol y Drindod Dewi Sant a’r Egin ar Hydref 25 2018.

Gweithiodd artistiaid Theatr Byd Bychan gyda myfyrwyr BA Cynllunio a Chynhyrchu Theatr PCYDDS er mwyn datblygu sgiliau gwneud pypedau, a chreu strwythurau enfawr a llusernau â rhannau symudol.

Fe gyflwynon ni weithdai gwneud llusernau yn ddwyieithog gyda 145 o blant cynradd dros 5 dydd a rhedeg gweithdai cyhoeddus ar benwythnosau. Cymerodd y gymuned gyfan ran mewn digwyddiad arbennig iawn.

Roedd Gŵyl Agor Yr Egin yn cynnwys perfformiadau, tafluniadau, gweithgareddau a gweithdai fel y gallai pobl o bob oed gymryd rhan a mwynhau. Cynigiodd yr ŵyl gyfle i bobl lleol ymweld â’r ganolfan, er mwyn cael cipolwg ar y datblygiad newydd cyffrous a chael blas o’r math o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn Yr Egin.