AMETHYST yw’r enw ar brosiect o dan adain Theatr Byd Bychan. Ry’n ni’n cynnal gweithdai i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ddelio gyda hunan-niweidio, gofid, iselder, hyder isel a hunan-barch isel. Mae Amethyst hefyd yn gweithio gyda pobl ifanc ym maes lles emosiynol cyffredinol.

Croeso i Syrcas Byd Bychan, yr ysgol syrcas sydd wedi bod yn Theatr Byd Bychan ers 2017. Ar hyn o bryd ry’n ni’n canolbwyntio ar ddysgu dosbarthiadau syrcas awyrol ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion o safon dechreuwyr i fyny.

IBB yw prosiect theatr ieuenctid cynhyrfus newydd yn 2022 ac fe hoffen nhw wahodd pobl ifanc leol i ymuno â ni eleni i ddatblygu cyfleoedd yn y Theatr a’r Celfyddydau Perfformio.