Creodd Theatr Byd Bychan dechnegau digidol arloesol. Bu pypedwyr yn gweithio ochr yn ochr ag artistiaid digidol i ddysgu meddalwedd newydd.

Dyma byped enfawr mwyaf diweddar Theatr Byd Bychan – y ddraig Cymraeg hardd a tanbaid sy’n 10m o hyd.

Mae Iacháu Brân yn chwedl oesol am arweinyddiaeth, brad a gobaith. Mae’r cawr hwn yn 7.62m neu 25tr o daldra, ac mae’r cynhyrchiad hwn gan Theatr Byd Bychan yn emosiynol ac epig fel ei gilydd – sioe i roi gwefr mewn unrhyw achlysur.

Ry’n ni’n falch i gyflwyno ein sioe theatr stryd newydd Goleudy ar Gael (A Lighthouse for Hire) ar adeg drychinebus i’n hinsawdd sy’n galw am ymateb pwrpasol a sydyn!

Dwylo Lan: diffinio 40 mlynedd o byped-waith

Arddangosfa gan Ann Shrosbree a Bill Hamblett
28 Awst – 30 Medi 2019
Roedd 2019 yn nodi 40 mlynedd o’r gwaith pypedu a fu’n yrfa i Ann Shrosbree a Bill Hamblett. Adroddwyd hanes y gwaith cynnar fel Dandelion Puppets yn 1979, yna’r gwaith Datblygu a’r Celfyddydau yn Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol hyd at Theatr Byd Bychan a’r cyfnod presennol.