Ry’n ni’n falch i gyflwyno ein sioe theatr stryd newydd ‘Goleudy ar Gael’  (‘A Lighthouse for Hire’) ar adeg drychinebus i’n hinsawdd sy’n galw am ymateb pwrpasol a sydyn!

Mae’r Capten Hesperus Jones yn wynebu’r ffaith bod lefelau’r môr yn codi, ac yn cyflwyno ei oleudy ei hun i’w logi, ar gefn ei hen feic. ‘Mae’r penrhyn pedalog hwn yn gynyddol addas ar gyfer mannau sydd ar hyn o bryd yn y mewndir,’ esbonia. Mae’r sioe fer, amserol hon yn cynnwys cân ac yna crwydrad/pedlad o gwmpas wrth ymgomio â’r gynulleidfa neu bobl sy’n pasio. ‘Neith anwybyddu’r mater fyth achub y dydd,’ meddai’r Capten, ‘Daw’r moroedd i sgubo y cyfan am byth.’

Mae Theatr Byd Bychan yn defnyddio 40 mlynedd o brofiad o gefnogi cynaladwyedd i gyflwyno perfformiad hwyliog a difyr. Mae’n ddarn swynol, ond meddylgar, sy’n syrffio’r don gyfoes i beri i gynulleidfaoedd chwerthin a meddwl.

Cyflwyniad bendigedig ar gyfer digwyddiadau mewn trefi, pentrefi ac ar safleoedd gŵyl – mae e off ‘i ben ond ar ‘i ben ‘i hunan..! Gellir amseru perfformiadau byrion ar gyfer amseroedd penodol a lleoliadau o fewn eich digwyddiad. Addas i bob oed.

Cyswllt sam@smallworld.org.uk