Peiriant Newid Pethau

theatr awyr agored, amgylcheddol, pyped-waith ymdrochol , animeiddio, aml-gelf

Small World Theatre designed and created an interactive puppet theatre performance to respond to #climatecrisis. We got so far and then CV-19 struck and our project, rehearsals and a tour of Wales had to be postponed. We are sharing the original proposal on this page with work in progress, while we revisit the project. Our plans for an alternative delivery during during CV-19 restrictions will be posted to the page. Work will resume the project in the Autumn.
June 2021.

  • artwork by Nayfe Slusjan, noughtdesign.com

Y Perfformiad Gwreiddiol

Perfformiad theatr bypedau rhyngweithiol gan Theatr Byd Bychan yng nghyfnod #climatecrisis. Ymunwch â thriawd o deithwyr oesol sydd ar daith am atebion wrth iddyn nhw wibio, sgrialu a throi handlenni gan ofyn cwestiynau am fioamrywiaeth gyda’u Peiriant Newid Pethau. Mae’r mecanwaith rhyfeddol hwn yn defnyddio hen dechnoleg, pypedau ac automata i edrych yn ddramatig ar ein sefyllfa nawr, ble ’roedden ni a ble gallem fod yn y dyfodol.

Cewch eich swyno gan straeon ysbrydoledig a dwli hen ffasiwn wrth i dri drwbadŵr fynd â chi i chwilota am gyfrinach ‘cydgysylltiad pob peth’. Ar daith gythryblus o gwmpas troadau cywir a chas, a rhywogaethau a gollwyd ac a gafwyd eto, eu gobaith yw y gallwch chi helpu yn y man a’r amser penodol hwn.

Y Prosiect

Datblygwyd y stori gyda phartneriaid ledled Cymru i’w haddasu ar gyfer lleoliadau penodol, gan gynnig cyfleoedd i deuluoedd ryngweithio gyda’r peiriant, a’u hannog i werthfawrogi ac amddiffyn ein bioamrywiaeth unigryw. Ar daith yn 2020 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Y Partneriaid: Aberystwyth Arts Centre, Volcano Theatre, Oriel y Parc, St Davids, Pembrokeshire Coast National Park Authority, National Eisteddfod, RSPB Ynys-hir Nature Reserve, Green Man Festival, Oriel Davies, Elan Valley, Venue Cymru in partnership with Wales Coast Path, North Wales Wildlife Trust

Darn newydd o theatr amgylcheddol yw Peiriant Newid Pethau a’i fwriad yw codi ymwybyddiaeth cynulleidfa o gynaladwyedd amgylcheddol mewn deg safle yng Nghymru. Mae modd addasu y cynhyrchiad awyr agored, safle-benodol hwn ar gyfer ei ddangos dan do heb gyfaddawdu arno. Mae’n brofiad aml-gelfyddydol sy’n cynnwys elfennau o waith pyped, animeiddio a sain-luniau gyda digonedd o gyfleoedd i gynulleidfa gymryd rhan a rhyngweithio gyda’r peiriant.

Gwaith ar y gweill