PYPEDAU DIGIDOL AR GYFER LLWYFAN DIGIDOL

Derbyniodd Theatr Byd Bychan gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2020 i ymchwilio ac arbrofi gyda technegau digidol arloesol. Gweithiodd pypedwyr ochr yn ochr ag artistiaid digidol a thechnegwyr i ddysgu meddalwedd Adobe newydd. Aeth blwyddyn heibio ac ry’n ni’n parhau i greu ac arbrofi gyda cymeriadau pyped 2D. Mae nhw wedi dod yn rhan bwysig o’r hyn sydd gyda ni i’w gynnig ac mae cynlluniau pellach i’w cynnwys yn ein cynyrchiadau digidol.

Lansiodd Theatr Byd Bychan ei Lwyfan Digidol ym Mawrth 2021 gyda’r cyntaf mewn cyfres Cabaret trwy docyn. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol diolch i ddyhead ein cynulleidfa i ddod ynghyd eto, y gymysgedd eclectig o ddiddanwch o bedwar ban byd a’r cydbwysedd rhwng elfennau byw ac wedi eu ffilmio. Mae Theatr Byd Bychan yn parhau i gyd-weithio’n agos ag AM Cymru i gyflwyno rhaglen ar-lein.

Mae’r Llwyfan Digidol hefyd yn lwyfan i gyflwyno Amser Stori ar gyfer plant ifanc a’u teuluoedd. Roedd ein stori Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll gan Carys Glyn mewn partneriaeth gyda’r awdur, y dylunydd Ruth Jên a’r Lolfa. Mae hwn yn gynhyrchiad adrodd stori/animeiddio sy’n cyflwyno stori hyfryd rhai o greaduriaid y Mabinogi ar daith i oresgyn rhai o heriau niferus y newid presennol yn yr amgylchedd. Maen nhw’n dechrau trwy helpu gwenynen fach.

  • Cabaret for the Digital Stage