Gwaith ar y Gweill

Dyma rai o’r arbrofion a’r gwaith sydd ar y gweill gan artistiaid yn Theatr Byd Bychan. Yn ystod y prosiect hwn gweithiodd yr animeiddiwr Sean Vicary gyda’r tîm i ddysgu sgiliau newydd a datblygu syniadau. Mae’r gwaith hwn yn parhau.