Ry’n ni’n tynnu ar y gorffennol er mwyn byw yn y presennol er lles y dyfodol.

Mae Theatr Byd Bychan yn dod â phobl o bob oed ynghyd er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth rhwng yr iau a’r hŷn, gan arwain at well cyfathrebu, cyd-ddealltwriaeth a pharch. Ers tro byd, mae gyda ni enw da unigryw am gyflawni gwaith llwyddiannus trwy gelfyddyd, rhwng carfannau oedran gwahanol.

Er enghraifft, yn dilyn y reiats 1991 yn Nhrelái, a’r cynnwrf cymdeithasol a brofwyd ledled y DU wedyn, fe ofynnwyd i Theatr Byd Bychan weithio gyda phensiynwyr a phobl ifanc i drafod tensiynau yn y gymdeithas. Dyma ddechrau ffurfiol ein gwaith rhwng cenedlaethau. Digwyddodd tri phrosiect rhwng 1995 a 2000, gan ddefnyddio pypedau a theatr gyfranogol i archwilio gwahaniaethau ac adeiladu gwell ymddiriedaeth rhwng yr henoed a phobl ifanc. Yn 2010, gofynnwyd i ni fynd nôl i adeiladu ar y gwaith hwn gyda to newydd o bobol ifanc.