Ry’n ni’n creu theatr bypedau arloesol ar gyfer y stryd a’r llwyfan. Mae ein pypedau o bob llun a maint: o’r rhai cawraidd, sy’n bennaf ar gyfer perfformiadau awyr agored, i’r rhai bach sy’n dod o hyd i gilfach ecolegol yn ein sioeau teithiol.

Ry’n ni’n gweithio gydag artistiaid eraill i greu theatr feddylgar, ysbrydoledig sy’n cynnwys actorion, pypedau 3D o bob maint, pypedau cysgod, animeiddio a thafluniadau gweledol, cerddoriaeth a chyfryngau eraill.

Mae cynaladwyedd amgylcheddol yn elfen yn ein gwaith sy’n apelio at amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd ac oedrannau. Ry’n ni’n defnyddio technegau Theatr Fforwm a Theatr Ddeddfwriaethol i weithio gyda chymunedau, er mwyn darganfod themâu sy’n bwysig i‘r hen a’r ifanc ac i wahanol grwpiau cymdeithasol. Ry’n ni’n hyfforddi hyfforddwyr yn null Theatr Gyfranogol, ynghyd â dulliau eraill ry’n ni wedi eu datblygu trwy gynnal prosiectau yng Nghymru, Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol.

Ein Comisiynau

Ry’n ni wedi dyfeisio, ysgrifennu a chreu sioeau a gomisiynwyd gan sefydliadau megis y CU, y Cyngor Prydeinig, y Comisiwn Coedwigaeth, OXFAM, Achub y Plant, ynghyd â defnyddio dulliau hwyluso gyda Chyngor Sir Ceredigion, EFO ac eraill. Cysylltwch â ni i wybod rhagor.

Ry’n ni hefyd ar gael ar gyfer gwaith teledu a ffilm, fel meistr-bypedwyr, ystumwyr, gwneuthurwyr pypedau a phrops (hyn yn ddiweddar i’r BBC).

Y Llwybr Meet

Y Fonesig Augusta

Chwedlau o’r Taiga

Iachau Brân

Y Gwerthwr Creiriau