Loading Events

All events for Abstracting the Landscape

« All Events

May 2020

Abstracting the Landscape

May 13 @ 10:00 am - 3:30 pm
|Recurring Event (See all)

One event on 27th May 2020 at 10:00 am

One event on 10th June 2020 at 10:00 am

One event on 24th June 2020 at 10:00 am

Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Aberystwyth Lifelong Learning presents Abstracting the Landscape Re-imagine the landscape! This course will develop experience working in a range of techniques and media including watercolour, charcoal, pastel, pen and ink, which take you beyond the conventional responses to the landscape and challenge your creativity. Taking place on the following dates at Small World Theatre, Cardigan. 13, 27 May, 10, 24 June 10:00am - 15:30pm For more details and to BOOK* visit aber.ac.uk or call 01970 621 580.

Find out more »

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.